Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
От "Златни пясъци" АД скочиха срещу Портних за бараките: Едностранни манипулативни внушения, противоречащи на фактите!
Автор: Екип Varna24.bg 16:10 / 16.03.2023Коментари (2)2601
© NOVA News
От "Златни пясъци“ АД изпратиха опровержение до медиите след участие на кмета на Община Варна Иван Портних по една от частните национални телевизии. Кметът коментира темата, свързана с незаконни сергии и бараки, които са разположени в к.к. "Златни пясъци". Публикуваме цялото становище на "Златни пясъци" АД без редакторска намеса: 

Уважаеми госпожи,

Уважаеми господа,

Използваме правото ни на отговор като засегната страна от изявленията накмета на Община Варна пред медиите, за да се противопоставим на едностранните манипулативни внушения, противоречащи на фактите и на правото, насочени срещу "Златни пясъци“ АД и свързаните с него търговски дружества, които извършват дейност на територията на к.к. "Златни пясъци“.

На територията на курортен комплекс "Златни пясъци“ са разположени преместваеми обекта за търговия, поставени от "Златни пясъци“ АД и свързаните с него лица "Паркстрой -Златни пясъци“ ООД и "Голдън Турс“ ЕООД в притежавани от тях имоти. Броят им е е по-малък от посочените от кмета пред БНТ 276 обекта, защото през последните две години ние премахнахме не-малко от тях. Търговската дейност на тези наши фирми има за предмет отдаване под наем на преместваеми търговски обекти и позиции за извършване на търговска дейност в притежаваните от тях поземлени имоти.

Поставени са и множество други преместваеми обекти от лица, с които нашето дружество не е свързано. Тези лица също са собственици на туристически обекти и други имоти в курортния комплекс.

Правната процедура в коментирания от кмета на Общината случай понастоящем е следната: Курортният комплекс "Златни пясъци“ е националенкурорт.

Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията нанационалните курорти се извършва по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а не по наредбата на Община Варна. Според закона, в сила от месец март 2016 год., министърът на туризма одобрява схема за поставяне на преместваемите обекти на територията на националния курорт, представена му от собственика на имотите, след което Общината по съответния ред издава разрешение за поставяне.

През периода 2014 г. - 2019 г. на територията на к.к. "Златни пясъци“ от насбяха разположени преместваеми обекти за търговия въз основа на разрешения, издадени от администрацията на Община Варна по одобрени схеми от МРРБсъгласно действащите тогава разпоредби на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

През 2020 г. нашите дружества внесоха искане в министерството на туризмаза одобряване схеми на преместваемите обекти в курортен комплекс "Златнипясъци“. Схемите са идентични с тези, които бяха одобрени за 2014 - 2019 г. и по които ни бяха издадени съответните разрешения. С две писма от края на месец юни и началото на месец юли, съответно изх. № Т-26- З-25/09.06.2020 год. и Т- 26-З25/01.07.2020, министърът на туризма ни уведоми за одобряване на схемите. Със заявления, внесени веднага в Община Варна, съответно с рег. № АУ 059552ВН от 03.07.2020 год. и с рег. № АУ052357ВН от 17.06.2020 год., нашите дружества поискаха издаване на разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения за търговия въз основа на одобрените от министъра схеми.

На 07.07.2020 год. и на 21.07.2020 год. Експертният съвет по устройство на територията при Община Варна разгледа заявленията и със свое решение даде положително становище по внесените от нас заявления. Налице бяха формалните предпоставки за произнасяне от Общината. До месец март 2022 год. разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения по нашите заявления не бяха издадени, въпреки наличието на одобрените от министъра на туризма схеми и съгласуването им с ЕСУТ при общината. През този период ние изпращахме напомнителни писма до Общината и получавахме писмени отговори от различни длъжностни лица, които дори формално не изпълняваха задълженията по закон на административния орган в образуваното административно производството. Ние не пожелахме да влезем в съдебни спорове с Община Варна, водени от разбирането, че сме партньори в особено важния за град Варна туристически бизнес.

През месец март 2022 год. отново подадохме заявления за издаване наразрешения по чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, основани на същите одобрени от МТ схеми. През месец април получихме писма от Общината, че ЕСУТ не приема схемите, които веднъж вече бяха приети и одобрени от същия този експертен съвет две години по-рано.

Неизпълнението на вмененото й със закона задължение на Община Варна дасе произнесе по нашите заявления ни принуди да обжалваме мълчаливия отказ на администрацията пред съда. Образувани бяха две дела в Административен съд Варна, съответно адм. д. № 1120 по описа за 2022 г. по жалба на "Златни пясъци“ АД и "Паркстрой-Златни пясъци“ ООД, и адм. д. № 1121 по описа за 2022 г. по жалба на същите две дружества и "Голдън Турс“ ЕООД. Съдът уважи жалбите ни, като отмени мълчаливия отказ на Общината и я задължи да издаде разрешения за поставяне на преместваемите обекти, като се съобрази с одобрените от министъра на туризма схеми.

Съдът посочи изрично в мотивите си, че установените с наредбата на ОбщинаВарна ред и изисквания за издаване на разрешения не са приложими занационалните курорти. Общината е следвало да се съобрази единствено содобрените от министъра на туризма схеми. Общината обжалва двете съдебни решения пред Върховния административен съд. Във ВАС бяха образувани две дела, съответно адм.д. № 9753 по описа за 2022 г., второ отделение, и адм.д. № 10329 по описа за 2022 г., също на второ отделение. Съдебните състави по делата, макар и от едно отделение, бяха различни. И по двете дела жалбите на Общината бяха отхвърлени. И двата състава на Върховния съд приеха, че решенията на Административен съд Варна са правилни и следва да бъдат оставени в сила. Решенията са постановени на 09.03.2023 г. и на 14.03.2023 г. и са окончателни. Ние очакваме Община Варна да се съобрази със съдебните решения и да ги изпълни. Дори и под страх, че осуетяването на тяхното изпълнение може да доведе до ангажиране на отговорността на виновното длъжностно лице съгласно чл. 296 от Наказателния кодекс.

Искаме да обърнем внимание върху думите на кмета на общината заестеството на преместваемите обекти за търговия. На първо място, те не са огромни, както ги определи той. По-голяма част от тях представляват павилиони с малки размери и щандове за търговия, разположени на обособени в съответните схеми позиции. В обектите се предлагат най-разнообразни стоки, услуги и забавления, а не само упоменатите от кмета артикули. Обектите, които са поставени от нашите дружества, не са опасни, както се опитва да внуши кметът.

Свързването им селектрическата мрежа е в съответствие с изискванията на приложимия нормативен акт, за което следи операторът на разпределителната мрежа на територията на к.к. "Златни пясъци“. Съобразени са с нормите за организация на движението на превозни средства и пешеходци в комплекса и с противопожарните изисквания, за което са дадени изискуемите съгласувания от компетентните органи на МВР.

Голословни са и твърденията на кмета за колосалните наеми, получавани отчастните субекти, приватизирали курортния комплекс. Наемите са такива, каквито позволява и изисква свободният пазар. Вярно е, че собствеността в курортния комплекс е изключително частна, но както е известно, политика на държавата за раздържавяване на туристическия бранш се следва от началото на 90-те години и досега. Едва ли има съмнения в обществото, че тази политика е правилна.

Ние определяме бездействието на общинската администрация да издаде наисканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти, продължаващо три години, като груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс. От една страна то съставлява икономическа репресия върху дружествата от икономическата група на "Златни пясъци“ АД, тъй като препятства извършването на една значителна като организация и приходи част от икономическата им дейност. От друга страна е и репресия срещу стотици хора – предприемачи и наети лица, които упражняват търговска дейност и предоставят услуги на територията на курортния комплекс през летния сезон. Натискът проличава от избирателното издаване от общинската администрация на разрешения за поставяне на преместваеми обекти в курорта на трети лица, както и от масираните и целенасочени проверки от същата администрация на търговците, извършващи дейност в обектите, за които не е издадено разрешение за поставяне. Общинската администрация използва собственото си неправомерно поведение, за да търси нарушения и да налага санкции на бизнеса. Бездействието на Община Варна буди недоумение и поради факта, че представените от дружествата ни схеми са одобрени от министър, принадлежащ към същата политическа сила, която продължава да управлява в общината. Едва ли управляващите в общината са целели да коригират актовете на точно този министър.

Очевиден е натискът, продиктуван от актуалните политически събития.От наша страна натиск срещу Общината не е упражнявам. Ние търсихмесъдействие на министъра на туризма, областния управител и други държавни органи в защита на нашите законни интереси срещу бездействието на местните органи на власт. Нашите действия и искания бяха съобразени със закона и с правомощията на органите, до които изпратихме сигналите си. В действията ни няма обвързаност с никаква политическа сила, а само интерес като субект на свободната стопанска инициатива.

Копия на всички изходящи от нас документи по въпроса с издаването наразрешения за поставяне на преместваеми обекти бяха адресирани до ОбщинаВарна.

Нападките срещу "Златни пясъци“ АД идват от кмет, който не е направил нищо в подкрепа на бизнеса в едноименния курортен комплекс, въпреки милионните приходи на общината от данъци и такси, постъпващи от фирмите с дейност тук. През последните лета сметопочистването и сметоизвозването, които са задължение на общината, са трагични. Комплексът потъва в мръсотия. За съжаление, информация за това обстоятелство се споделя в специализираните интернет-платформи от туристите и туристическите оператори. Не се спазва дори заповедта на кмета за честота на опразване на съдовете за смет. Срещу исканията и сигналите ни получаваме от Общината празни обещания или обвинения. Общината бездейства и като контролен орган за отпадъците. Тук ще посочим и факта, че в резултат на липсата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Община Варна губи през трите години приходи от дължимата такса върху битовите отпадъци. Общината не полага грижи за общинската инфраструктура на територията на курорта. Общинският път в района на курортен комплекс "Златни пясъци“ от ВК "Ривиера“ до светофарната уредба на кръстовището до автобаза "Златни пясъци – Травел“ е в изключително лошо състояние, а около него в последните години се построиха нови туристически обекти и атракциони.

Пътната настилка е повредена на много места. Тротоарите са разбити, движението на пешеходци по тях е невъзможно, поради което се ползва пътното платно. Улично осветление няма, повечето монтирани осветителни тела не работят.

Въпреки сигналите ни, Общината не предприема действия за ремонта му.В заключение заявяваме нашето убеждение, че в туристическия бизнесчастните собственици, общината и държавата трябва да са заедно и всеки даизпълнява задълженията си, като спазва закона.Още по темата: общо новини по темата: 34
30.03.2023 »
29.03.2023 »
27.03.2023 »
27.03.2023 »
27.03.2023 »
24.03.2023 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 18.03.2023 г.
0
 
 
Ужас! Продават се турски "Марков и" стоки! Абе, който иска така да го разбира! Не е добре!
Aнонимен
на 16.03.2023 г.
0
 
 
Не само за бараките,за незаконно заградените улици(превърнали се в паркинги) трябва да се самосезира Общината.Дори собственик на апартамент неможе да си остави багажа без да им плати .
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Издирват Емил Боев от Перник
Войната в Украйна
Войната вУкрайна
Парламентарни избори 2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: