Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Ани Николова: Община Варна е инвестирала близо 600 млн. лв. през програмен период 2014-2020 г.
Автор: Екип Varna24.bg 08:20 / 23.12.2020Коментари (0)2876
© Личен архив
Община Варна е инвестирала близо 600 млн. лв. през програмен период 2014-2020 г. Това съобщи в интервю за Varna24.bg Ани Николова, директор на дирекция "Европейски и национални оперативни програми" в Община Варна. 

-Г-жо Николова, каква е същността на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие като стратегически документ за развитието на град Варна?

-Община Варна изпълнява Интегриран план за градско възстановяване и развитие от 2013 г., който е одобрен от Общински съвет-Варна и от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие“ 2007-2013 г. По своята същност, документът представлява съвкупност от инвестиционни намерения и проекти, които е планирано да се реализират  през периода 2014-2020 г., с цел постигне на определената при разработването на документа визия за развитие на Варна, насочена към това да се създадат адекватни условия за устойчиво развитие. 

Вчера през платформата Zoom предвид необходимостта от спазване на противоепидемиологичните мерки, се проведе и публично представяне на финалния доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В него също посочихме, че усилията на Община Варна бяха съсредоточени към реализиране на тези проекти, които са адресирани от една страна към териториите, които са определящи за усвояването на потенциала на Варна, а от друга към тези части от територията, които са източник на проблеми. В тази връзка, включените  в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие проекти бяха разпределени и се реализираха в три типа целеви зони за въздействие - Зона за въздействие с преобладаващ социален характер, Зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост и Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие. Освен разпределени по зони, проектите са групирани и в няколко области, а именно: подобряване на градската среда, на образователната, социалната, спортната, здравната и културната инфраструктури, за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и публични административни сгради, за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт. Важно е, че успяхме да постигнем реализация на голяма част от проектите, благодарение на средствата от структурните фондове на Европейския съюз, от националното финансиране, не малка част от средствата за изпълнение на проектите са осигурени и от бюджета на Община Варна.

-В края на програмния период, какво изпълнение на плана отчитате?  

-След изменението на Плана през 2019 година, броят на основните проекти в Програмата за реализация се увеличи на 186 на обща стойност 846,5 млн. лв. В края на програмния период отчитаме, че са инвестирани 567 млн. лева  от заложените средства за реализация на проектите, което представлява 66,98% изпълнение. В тази сума са отчетени изпълнените проекти, тези в процес на реализация и проектите, договорени до края на срока на допустимост на разходите, т.е. 31.12.2023 г. Както споменах в началото, проектите от ИПГВР се реализираха с европейски средства, национално финансиране и собствени средства, като основен инструмент за реализацията им по Приоритетна ос 1 на ОПРР е Инвестиционната програма на Община Варна. Тя е одобрена през 2016 година и беше с предварително зададен бюджет за безвъзмездна финансова помощ от 84 млн. лв., което осигурява едва 10% от финансовия ресурс необходим за реализация на проектите от ИПГВР. По Споразумението за реализация на Инвестиционната програма са изпълнени или в процес на изпълнение общо 9 проекта, които включват 24 обекта от общо 186-те основни и 40-те резервни в ИПГВР. За 8 от проектите от Инвестиционната програма са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за около 100 млн. лв. в т.ч. съфинансирането на Общината. Това са проектите за естетизация на градската среда, за модернизация на образователната инфраструктура, интегриран градски транспорт, прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДМВР-Варна, за подобряване на социалната инфраструктура, ремонтът на ТМПЦ-Варна, прилагане на мерки за енергийната в многофамилни жилищни сгради, изграждането на 10 социални жилища. Предстои да бъде подадено за оценка и проектно предложение за ремонт на сградата на НЧ "П. Р. Славейков“ във ж.к.  "Вл. Варненчик“.

Важно е да подчертая, че към настоящия момент няма как да се даде 100% реалистична оценка на изпълнението на ИПГВР поради факта, че проектите, които се финансират през програмен период 2014-2020 г. в съответствие с правилото N+3, трябва да приключат до края на 2023 год., което означава, че до тогава ще изпълняваме проектите, които вече са договорени, а ще има и нови такива.

Посочихте, че проектите от Интегрирания план са разпределени по зони за въздействие. При коя от тях се наблюдава най-високо изпълнение?

-Проектите за насърчаване на устойчивата градска мобилност и енергийна ефективност, които се реализират на територията на целия град определено имат най-голямо изпълнение. Вложените средства за тях са 395 млн. лв. като за реализацията им, съществен принос има изпълнението на проект "Интегриран градски транспорт“. В Зоната за въздействие с публични функции с висока обществена значимост, която обхваща район "Одесос“, район "Приморски“ и част от район "Аспарухово“  са инвестирани близо 128,5 млн. лв. В Зоната се реализираха значими проекти като напр. "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", "Модернизация на образователната инфраструктура", в процес на изпълнение са проектите за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДМВР-Варна“, модернизацията на рибарско пристанище "Карантината“ и ремонтът на сградата на ТМПЦ – Варна“.

По-малко средства са инвестирани за изпълнение на проектите от Зона за въздействие с преобладаващ социален характер, която включва ж.к. "Владислав Варненчик“, "Младост“ - 1-ви и 2-ри микрорайон, "Възраждане“ – 1-ри, 2-ри и 3-ти микрорайон, 26-ти подрайон. Реализираните проекти са на стойност 88 374 662,36 лв. И тук част от проектите, включени в ИПГВР са изпълнени по проекти "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" и "Модернизация на образователната инфраструктура в гр. Варна“. Към момента в Зоната се реализират проектите за подобряване на социалната инфраструктура в град Варна и изграждането на двата центъра за лица с деменция, които се финансират по ОП "Региони в растеж“ 2014-2020 г. В процес на изпълнение е проектът за реконструкцията на стадиона в ж. к "Владислав Варненчик“, предстои да стартира и проектът за  "Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон ("Кайсиева градина“), за който наскоро правителството отпусна 8 млн. лв. В третата зона за въздействие отчитаме слабо изпълнение поради факта, че при кандидатстване за финансиране на обекти и инфраструктура в Зоните за икономическо развитие, основно изискване е да се кандидатства само при доказан конкретен инвестиционен интерес към съответните зони.

-По отношение на групите проекти, при кои са инвестирани най-много средства?

-И тук най-голям дял в изпълнението на ИПГВР имат проектите за насърчаване на устойчивата градска мобилност. Вложените средства са в размер на малко повече от 355 млн. лв. като част от проектите са включването на автомагистрала "Хемус“ от бул. "Ат. Москов“, пробивът на бул. Сливница - от бул. "Ян Хунияди“ до бул. "Ат. Москов“, договорени са средства в размер на 85 млн. лв. за доставка на автобуси и зарядни станции по проект за екологично чист транспорт. Значителна част от инвестициите в Плана са за подобряване на градската среда. 116,5 млн. лв. са осигурени за рехабилитация на улична мрежа, за реконструкция на детски площадки и паркови пространства. За осъществяването на голяма част от проектите от групата принос има проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. Не малка част от средствата са инвестирани в образователната инфраструктура - близо 53 млн. лв., като за реализацията на значителна част на проектите от групата е осъществена по проект "Модернизация на образователната инфраструктура в град Варна“, отново финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.  10 броя обекти на образователната инфраструктура са ремонтирани по проекта, от тях 7 училища и 3 детски градини. Почти 40 млн. лв. са инвестирани за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на целия град. Тук отчитаме дейностите, осъществени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и проектът по ОП "Региони в растеж“ 2014-2020 "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, при който в 8 многофамилни жилищни сгради в районите "Одесос“ и "Аспарухово“ ще бъдат въведение мерки за енергийна ефективност. Не малка част средства са осигурени за подобряване на спортната, културната, здравната и социалната инфраструктура, както и за енергийна ефективност на административни сгради. Въпреки, че за обектите от  здравната и спортната инфраструктура липсва финансиране по ПО1 на ОПРР, за почти всички от тях е отчетена пълна или частична реализация като са финансирани с общински средства или финансов инструмент.

-Какви са причините да има проекти, които не са изпълнени в периода 2014-2020 г.?

-Проектите, включени в ИПГВР са индикативни. Предвид факта, че са определени още през 2013 г., необходимостта от реализация на част от тях е отпаднала, променен е обхватът им в периода на изпълнение на плана или са били недопустими за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж“. Например, това са проектите от социалната инфраструктура, където 90 % от проектите в ИПГВР са за предлагане на услуги за възрастни хора. След одобрение на оперативните програми и публикуване на насоките за кандидатстване, се оказа, че в областта на социалната инфраструктура ще се финансират обекти, в които ще се предлагат услуги за деца, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Както споделих, основен инструмент за реализация на ИПГВР за финансова рамка 2014-2020 год. е Инвестиционната програма, която беше с предварително зададен бюджет за БФП – 84 млн. лв., което представлява едва 10% от бюджета на ИПГВР. Всъщност проектите, които са се реализирали над тези 84 млн. лв., за да постигнем такава значителна степен на изпълнение, са финансирани със собствени средства, средства осигурени от държавния бюджет, кредитни средства, финансови инструменти и др. Проблемите със собствеността на обектите или променената им функция също се явява фактор за липсата на изпълнение. Например Народно читалище "Цар Борис III“,  не развива читалищна дейност от 2015 година и няма как да бъдат финансирани.

Друга причина за непълното изпълнение на ИПГВР е това, че при дадената възможност за актуализацията му през 2019 год. не беше допустимо от финансовия план,  който вече е одобрен с ИПГВР през 2013 год. да отпадат проекти, които не са актуални към момента на изменението и от чиято реализация няма необходимост. Беше разрешено след обосновка в актуализирания план да се включват допълнително нови проекти, което на практика увеличава финансовия ресурс на ИПГВР без да го прави по-реалистичен за изпълнение спрямо променените социално-икономически условия 6 години след неговото приемане.

Но, въпреки, че не можем да отчетем 100% изпълнение на ИПГВР, трябва да подчертаем, че независимо от ограничения финансов ресурс в периода 2014-2020 г. Община Варна реализира много и мащабни проекти. Всички те са с високо обществено значение и са  релевантни на динамичните социално-икономически условия и нуждите и очакванията на целевите групи, като напр. модернизацията на рибарско пристанище "Карантината“, добавен с актуализацията на Плана през 2019 г., "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" в рамките на който беше направена доставка от 30 тролейбуса, допринасящ за изпълнението на групата проекти за градска мобилност, договорените през 2020 г., в самия край на програмния период средства за  12-те нови сгради и пристройки на училища и детски градини във Варна, от които 5 са обекти в Плана, ПСОВ – Златни пясъци.

-Започна ли Община Варна подготовката за следващия програмен период?

-Община Варна започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г., който трябва да бъде изготвен до 31.03.2021 г. Както действащите през програмен период 2014-2020 г. стратегически документи, така и Планът за интегрирано развитие ще служи през следващите 7 години за планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и за идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. Към момента се изготвя аналитичната част на документа, идентифицират се заинтересованите страни, определят се зоните за прилагане на интегриран подход,  приоритизират се проектите за развитието на община Варна.

Всички тези дейности ще се реализират с участието на гражданското общество, тъй като за нас е важно диалогът с гражданите да продължи, за да се изпълняват такива дейности и проекти, които да отговарят на обществените очаквания и да удовлетворяват потребностите на по-голям брой жители и гости на града.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
България в еврозоната
Парламентарни избори 2023 г.
Войната в Украйна
Избиват животни в Странджа заради съмнения за чума
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: