Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
¬арна
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
≈тнографски комплекс "—тара ¬арна" ще се "роди" на  райбрежната але€
јвтор: ѕламена Ќиколова 09:39 / 05.07.2017 оментари (20)18086
”никален етнографски комплекс ще се "роди" на  райбрежната але€ във ¬арна, научи Varna24.bg.

“ова ще се случи щом приключи изграждането на инфраструктурата по јле€ първа, съобщи преди време »зпълнителни€т директор на ’олдинг ¬арна »велина Ўабан.

»нвестиционни€т проект "јле€ първа" предвижда ц€лостно и устойчиво решение за благоустро€ване, рехабилитаци€ и формиране на нов облик на крайбрежната зона на гр. ¬арна, чрез изграждане на комплекс от обекти, предостав€щи широк кръг обществени услуги, свързани с квалификаци€ и обучение на кадри, информационни услуги, развитие на културни и творчески индустрии, развлечение, рекреаци€ и места за отдих.

ѕроектът запазва основни€ принцип на екологично равновесие и акватори€та, парковата растителност, плажната ивица и намал€ване на негативното екологично вли€ние чрез изграждане на съответната инфраструктура.

÷€лостната архитектурна визи€ е повли€на от архитектурата на старите средиземноморски градове и съществуващите сгради-паметници на културата в град ¬арна. —лед проучване на архитектурните особености и характерните опорни точки във визи€та на —тара ¬арна, ще бъде изграден облика на един от символите на града -  райбрежната але€. —градите са с ниска етажност и многопластова архитектурна композици€. —пецификата на стръмни€ терен, който по ц€лото си протежение граничи с ћорската градина, позвол€ва сградите по але€та да са опрени в ската, като не надвишават височината му. ѕо този начин се осигур€ва, както укрепването му, така и постигането на непрекъснат визуален контакт с морската панорама.

≈тнографски комплекс "—тара ¬арна" е част от проекта "јле€ първа" и ще бъде реализиран върху площ от 12 087 кв.м. “ой включва изграждането на 9 сгради с –«ѕ от 14 993 кв.м., предостав€щи услуги от обществена значимост, както и ц€лостното изграждане на елементите на техническата и социална инфраструктура.

— изграждането на комплекса, инвеститорът ще извърши ц€лостна рехабилитаци€ на част от  райбрежната але€ в съставна зона 5 на "—тари€ градски плаж".†

«аложени€т в проекта за изграждане и управление комплекс от 9 нови сгради ще бъде специализиран в предостав€нето на учебни, културни, развлекателни и здравни услуги, места за отдих. ўе бъдат извършени брегоукрепителни меропри€ти€ и изграждане елементи от техническата и транспортната инфраструктура. “ези дейности изискват създаване на пр€ка заетост от 100 работни места и косвена заетост в рамките на 200 - 500 бр. работни места по време на извършването на строителните дейности по проекта.†

ѕредвижда се осъществ€ване на програми по обучение, квалификаци€ и преквалификаци€ на персонала за постигане на по-високи показатели па адаптивност и производителност на човешки€ капитал.
«а осъществ€ването на  омплекс "—тара ¬арна" по проект "јле€ ѕърва" се изисква поетапното изграждане на н€колко съоръжени€. ѕървата стъпка е създаването на »нжинерна инфраструктура-електрификаци€ на района, водопроводна и канализационна мрежа и комуникационно-транспортно обслужване.†

ѕредвидено е изграждане на трафопост, с капацитет от 630kVA, който ще се захранва от подстанции "¬арна - юг" и "„айка". ўе се извърши ц€лостно водоснабд€ване на района, както и изграждане на разделна канализаци€ за битови и за дъждовни води.†

«а да бъде безпреп€тствена по-нататъшната реализаци€ на проекта, както и да не се нарушава комфорта на гражданите през активни€т туристически сезон, ще бъде осигурен удобен транспортен и пешеходен достъп до зоната. Ќа разположение на всички, ще има велоалеи по ц€лата дължина на крайбрежната але€.

—ледваща стъпка по осъществаване на комплекс "—тара ¬арна" е изграждането на »нформационен център за административно обслужване на прилежащите обекти в комплекса, както и предостав€нето на информационни услуги за населението и гостите. –«ѕ на предвидени€т »нформационни€т център е 825 кв.м.

“рети€т обект, който ще намери м€стото си в комплекса е ÷ентър за обучение, квалификаци€ и преквалификаци€. “ой кореспондира с нарастващите нужди от реализиране на програми за повишаване умени€та и знани€та, съгласно приоритетите на ≈вропейски€ съюз за обучение и развитие на хората в активна възраст.

÷ентърът за обучение предостав€ отлична база и услови€ за обедин€ване и синхронизиране на сътрудничеството между държавните институции, бизнеса и образователни€ сектор при съгласуване и провеждане на обучени€ с цел осигур€ване на качествено образование, ефективни практики и стажове съобразно нуждите на пазара на труда.
ѕредвидената –«ѕ на сградата е 5004.9 кв.м и включва зали за теоретична подготовка, зали за практическо обучение, интернет зали, зали за презентаци€, рецепци€, 2 ресторанта и лоби-бар.

Ќе на последно м€сто по значение, в комплекс "—тара ¬арна" са 5 сгради с обществено обслужваща функци€ за отдих и развлечение. “е са с идентично фунцкионално разпределение и в т€х ще бъдат разположени 38 ателиета, които ще бъдат в услуга на сектора за изкуството и културата.†

¬ комплекс "—тара ¬арна" ще има още 9 заведени€ за обществено хранене от различен тип - ресторанти, бистра, барове, сладкарници, и 8 търговски обекта. –азгърнатата им застроена площ е 9086.4кв.м ѕространствата между сградите ще бъдат рехабилитирани като площадки и зони за отдих. –азбира се, предвижда се изграждане на открити и закрити пространства за паркиране.

ѕредвидените обекти са с одобрени проекти и издадени разрешени€ за строеж.
ќще по темата: общо новини по темата: 48
16.05.2019 »
14.05.2019 »
31.07.2018 »
10.07.2018 »
19.06.2018 »
04.06.2018 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
Aнонимен
на 06.07.2017 г.
0
 
 
јми нека, хубав проект, добре изглежда, по-добре ще стане от досега. “о е €сно че българина на всичко е контра, ама в крайна сметка сме си курортен град.
0
 
 
ƒа излезе евтино че да може бързо да възвърнат инвестициитерЯША
Aнонимен
на 05.07.2017 г.
0
 
 
ќткакто се осъществи корупционната сделка, ко€то отдели крайбрежната але€ от ћорската градина, ћорската вече не граничи с морето. ¬арна загуби богатствата и автентичността си, а имотите на варненци постепенно губ€т от стойността си. »нституциите не работ€т и на никой не му пука, че ще си загубим плажа. ¬ие бихте ли направили бизнес или инвестирали в град, който н€ма адекватно планиране и визи€, в който всичко се прави на парче, за да печел€т едни, за сметка на всички останали и където се паркира по тротоарите и се газ€т коли и пешеходци в парковете? ¬арна е безперспективен град.
Aнонимен
на 05.07.2017 г.
0
 
 
»скам да обърна внимание на коментарите от типа "»де€та е хубава" или "Ќа мен ми харесва". ¬арненци загубват окончателно малкото, което притежават от крайбрежието си. «аедно със застро€ването в ћорската градина, откакто съществува този проект, т€ вече не граничи с морето. “ова неминуемо дава отражение върху реалната стойност на имотите им. ¬ие бихте ли инвестирали, направили бизнес или купили имот в град, който н€ма адекватна инфраструктура и паркове, където се движат автомобили и н€ма м€сто къде да си сложиш хавли€та на плажа? ¬арна е безперспективен град.
Aнонимен
на 05.07.2017 г.
-1
 
 
ќт групировката нищо добро не сме видели, н€ма и да видим. ѕонеже общината им изсипа златен дъжд за стадион ¬арна/√агарин, който те така и не построиха, €вно са им останали пари за бетониране на крайбрежната ивица. јйде н€ма нужда! «наем ги техните сгради "с обществено предназначение", те и досега си "функционират" в ћорската градина!
Aнонимен
на 05.07.2017 г.
0
 
 
—ега като е дупка там, с€каш е по-добре а?
Aнонимен
на 05.07.2017 г.
0
 
 
“ова е проект на вече 8 години не е мръднал. Ќе знам защо чак сега се сещате за него
0
 
 
ћ€стото на центрове за обучение и квалификаци€ не е на брега на морето! ўе бъдат сгради с обществена значимост толкова, колкото и всички хотели и къщи, с които бетонираха ц€лата ћорска градина!
0
 
 
ў≈ «ј—“–ќя“ «ј Ѕ≈« ѕј–» јЋ≈я“ј.“ќ¬ј Ќ≈ ≈ ћя—“ќ «ј ”„≈ЅЌ» ÷≈Ќ“–ќ¬≈ . ќ… ѕ»“ј ¬ј–Ќ≈Ќ÷»?
 оментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« ћай 2019 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
¬иж още:
јктуални теми
≈вроизбори 2019
ћатури 2019
«агина Ўабан Ўаулич
“¬ и шоу сезон 2018/2019
ѕърва лига, сезон 2018/2019
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ¬арна и региона.
e-mail:
јнкета
 ак се справи общината с почистването на снега?
ћного добре
ƒобре, но можеше и по-добре
Ќе се справи
ѕълна трагеди€

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
≈кип
ѕравила
¬арненци във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2008 - 2019 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Varna24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Varna24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: