Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Искат от кмета незабавно спиране на достъпа на МПС-та на територията на Приморски парк
Автор: Екип Varna24.bg 15:57 / 22.04.2013Коментари (0)901
© Varna24.bg
Сдружения "Варна диша" и "Зелена Варна" изпратиха отворено писмо до ОбС Варна и и.д. кмет на Варна с искане за незабавно спиране на достъпа на МПС на територията на
Приморски парк. Ето какво се казва в него:

За един кратък исторически момент от около две десетилетия, но едно дълго кметуване на хора, които очевидно поставят обществения интерес и бъдещето на град Варна зад нечии лични интереси, м. Салтанат, която е част от Приморски парк се застрои със сгради, чиято законност е съмнителна. Това повлече зад себе си редица други последствия за парка като навлизане на МПС-та на негова територия, безконтролното им движение и паркиране по градинки и поляни. С годините от изключение това стана правило. И разбира се - с мълчаливото съгласие на администрацията.


През това време тази администрацията не направи нищо за спиране на МПС на територията на Приморски парк. Дори, когато има издадени кметски заповеди, те не се спазват, или действат избирателно. А в момента действа заповед, която вместо да спре движението, реално го легализира против всякакви по-висши законови правила:

Линк към последната заповед на Кирил Йорданов, която пуска колите по алеята към Делфинариума и Мимоза:
http://www.daspasimmorskata.org/wp-content/uploads/2012/11/zap_4481.pdf


От години се борим да се приложат законите на Република България и да се спре достъпа на МПС в Приморски парк. През цялото това време ние приканваме администрацията да свърши своите задължения.


Повода за пореден път да отправим гореспоменатия призив са срещите в Община Варна за търсене на решения за временен паркинг за МПС, които в момента паркират в м. Салтанат. Поздравяваме администрацията за подхода й за решаване на проблемите чрез обществено обсъждане. Надяваме се, че подобни инициативи ще продължат и за в бъдеще.


Гражданските организации сме партньор на администрацията, като не само посочваме проблемите, а и даваме предложения за решаването им, което сме доказали през годините.
http://www.zelenavarna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=56


В същото време ще продължаваме да изискваме адекватни окончателни решения по всички проблеми. Смятаме, че отговорност и задължение за решаването на проблема с паркирането (не само) около Приморски парк е ангажимент на администрацията. Ще участваме в общественото обсъждане с надежда за конструктивен диалог, но няма да допуснем нашето участие да бъде използвано като оправдание за решения, които смятаме, че накърняват обществения интерес.


Позицията ни за провежданите в момента срещи по въпроса с временните паркинги е следната:


Готови сме да обсъждаме проблема с паркирането за посетители на Приморски парк, но в контекста на общата посещаемост и достъпност на Приморски парк, а не като търсене на решение на проблема с паркирането за отделни търговски обекти или имоти в Приморски парк.


Готови сме да обсъждаме всякакви предложения и варианти за временни и постоянни паркинги с цел улеснен достъп до Приморски парк, стига те да отговарят на следните критерии:


1. Да не се изграждат паркинги върху озеленени площи, детски площадки и спортни съоръжения както на територията на Приморски парк, така и на територията на околните жилищни квартали.
2. Бъдещите паркинги да не предполагат навлизане на МПС на територията на Приморски парк.
3. Бъдещите паркинги да не затрудняват придвижването, спокойствието и комфорта на жителите на околните квартали, като и всички останали граждани и гости на гр. Варна.
Подчертаваме, че решаването на въпроса за спиране на движението на МПС на територията на Приморски парк не е обвързано с изграждането както на временни, така и на постоянни паркинги, а претенциите на някои собственици на имоти за достъп до тях с МПС са неоснователни.


Мотивите ни са следните:

1. м. Салтанат е част от Приморски парк от 1959 г.
2. м. Салтанат е част от Приморски парк и по новия ОУП.
3. Закон за устройство на територията
Чл. 14. (4) Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк.
Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Изключения от разпоредбата по ал. 1 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или наклон на урегулирания поземлен имот, хидрогеоложки условия, санитарно-охранителни зони и други при условия, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.
Чл. 61. (1) В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване.

4. Закон за движение по пътищата

5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Чл. 32 (3) 3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) са осигурени в непосредствено прилежащите територии на парка (градината).

6. Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

7. Наредба за обществения ред на Община Варна:
Чл. 31 Забранява се: т. 4. движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, зелени площи и пешеходни зони.

8. Решение 1510/18.12.2012 на Комисията за защита на конкуренцията.

9. Определение на Варненския административен съд .

Mоже да се направят следните изводи:


Приморски парк е отреден за озеленяване, както в миналото, така и към настоящия момент. В тази си роля той е "предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение". Водещата роля на обществените потребности при вземането на решения за територията на Приморски парк е потвърдена и от Определението на ВАС.


Допускането на МПС на територията на Приморски парк не може да се определи по друг начин, освен като конфликтно с обществения интерес. В парка има алеи, а не улици. Къде могат да се движат МПС определят ЗДП и Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Парковите алеи не са сред тях.


Очевидно е, че въпроса до момента не е решен, поради претенции на отделни собственици на имоти и търговски обекти в Приморски парк. Да, ЗУТ наистина гарантира достъп до всеки имот "Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк." Но няма закон, който да гарантира достъп с МПС.

ЗУТ не дава право, а задължава изграждането на паркоместа в границите на всяко УПИ. Но ситуирането на даден парцел в границата на паркова територия може да се смята за "нормативни причини" по смисъла на чл. 43, ал. 2. Т.е. - паркоместа се изграждат извън границите на въпросния парцел. Къде - казва Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: "в непосредствено прилежащите територии на парка (градината)". Т.е. "ДО", а не "В" границите на парка. При това тези паркоместа би следвало да се изградят от собствениците на имоти и търговски обекти за тяхна сметка, а не за сметка на обществото.


Довода, че забрана на достъп на МПС би навредило на бизнеса на търговските обекти в парка е неоснователен, което се потвърждава от Определението на ВАС и Решението на КЗК.
Подчертаваме, че не сме против бизнеса в парка. Напротив, приветстваме всеки инвеститор и смятаме за свой партньор всеки, който спомага за развитието на тази територия в съответствие с буквата на закона и в полза на обществения интерес.


Продължаващото нежелание да се наложи пълна забрана за движение на МПС на територията на Приморски парк и осигуряване на нейното спазване може да се тълкува като отказ на администрацията от нейните задължения и бездействие, което погазва гарантирани от закона права на гражданите. Дори нещо повече - това бездействие поставя на риск здравето и живота на всеки пешеходец, който е решил да ползва Приморски парк като "средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението".

Като отговорни граждани освен защита на нашите искания, вкл. и конкретното за забрана на достъпа на МПС до територията на Приморски парк, бихме желали да поставим за разглеждане още няколко въпроса и предложения с цел развитие на парка и засилване интереса на гражданите и гостите на града към тази територия:


1. Осигуряване на достъпност на територията на Приморски парк, както и улеснен достъп до крайбрежната алея по смисъла на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).


2. Осигуряване на екологичен, вътрешно парков транспорт, съобразен с условията на средата и незастрасяващ здравето и живота на пешеходците (от типа на влакчетата, които имаше в парка преди години).


3. Възможност за организиране на екологичен, индивидуален вътрешнопарков транспорт, съобразен с условията на средата и незастрасяващ здравето и живота на пешеходците (от типа на велорикши, електрически голф колички).


4. Организиране на действащ пропускателен режим за МПС за организиране на културно-масови мероприятия. За тази цел смятаме, че е редно да се издават пропуски, валидни за определен период и определена територия от парка. За издаването на този пропуск да се доказва обществения интерес. Тези пропуски да се водят на отчет, който да е обществено достъпен.


5. Организиране на зареждането на търговските обекти по време и по начин, който не застрашава здравето и живота на пешеходците в парка.

Бихме искали да поставим на дневен ред още редица въпроси като реновиране на съществуващи, възстановяване на отпаднали и изграждане на нови паркови алеи, изграждане на детски площадки, спортни съоръжения и др. В тази връзка призоваваме ОбС, кмета и администрацията на гр. Варна за започване на процедури по изработване на ПУП и План за устройство на Приморски парк. Надяваме се, че тяхното изработване ще бъде осъществено в условията на широко обществено обсъждане.

Също така отправяме питане към ОбС и администрацията на гр. Варна за становището им относно проекта "Алея Първа" на "Холдинг Варна". Наясно сме, че въпросните терени не са и никога не са били общинска собственост. Наясно сме, че вече е приет ОУП. Но тази територия, въпреки въпроса със собствеността, е част от територията на гр. Варна и подлежи на регулация по общия ред. И за нас е необяснимо как органите на местната власт и до момента не вземат категорична позиция по въпроса. Все пак това е територия, която е от значим обществен интерес, територия, която разделя Приморски парк от морето. Как смятат да подходят ОбС и администрацията на гр. Варна към този въпрос?
Още по темата: общо новини по темата: 192
24.10.2018 »
17.10.2018 »
23.03.2018 »
19.02.2018 »
22.01.2018 »
22.01.2018 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2018/2019
Моторист потроши момиче, пресичащо на зелен светофар във Варна
Тройна смърт на магистрала "Тракия"!
Черно море в Първа лига, сезон 2018/2019
Женски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справи общината с почистването на снега?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: