Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Нападките продължават: И уличните кучета разбраха, че ректорът на ТУ-Варна защитава дисертация
Автор: Екип Varna24.bg 11:34 / 24.01.2018Коментари (0)1431
© БНР
Проф. д-р Овид Фархи, Ректор на ТУ Варна 2007-2015г. и проф. дтн. Николай Д. Минчев изпратиха отворено писмо до Съвета на ректорите. 

Ето и самото писмо:

Уважаеми проф. Тотев,

Уважаеми ректори,


Обръщаме се към вас по една станала вече банална тема. И уличните кучета разбраха, че ректорът на ТУ-Варна защитава дисертация, която е 100% преписана от различни източници. Поне три публикации на Росен Василев са 100% преписани. Тези факти могат да се установят от всеки без да е специалист по темата, т.к. текстовете, фигурите и формулите съвпадат напълно. При тази рекапитулация, дори само една публикация да беше преписана, то това щеше да бъде основание за оставката на Росен Василев като ректор и за уволнението му. В ТУ-София един кандидат за професор, преписал една статия бе уволнен. Съдът потвърди уволнението му. В случая с Росен Василев е налице безпрецедентно по размерите си представяне на чужди резултати като свои, т. е. налице е голяма измама. Този случай придоби огромна популярност, благодарение на няколко телевизии, печатни и електронни медии. Надигна се вълна от възмущение от академичните среди и гражданите. Академичната общност и обществеността с огромен интерес очакват реакцията на държавата, защото това е тест за държавната политика в науката и висшето образование. 

Налице е постановление на прокуратурата за отказ да образува наказателно производство по случая. В тази връзка очакваме вълна от спекулации от страна на Р.Василев. Аргумента за отказа е липсата на тъжба от пострадалите. Визират се двамата докторанти. На единият цялата дисертация е преписана заедно с печатните грешки, а от другия част. Необяснима е тази избирателност на прокуратурата. Налице са преписани статии и цяла глава от дисертацията от автори различни от двете лица посочени в постановлението. По долу даваме справка за установените факти за преписани чужди научни трудове от страна на Росен Василев. Преди да изложим фактите ще се спрем на абсурдната обосновка на прокуратурата. Този абсурд произтичащ от закона бе коментиран от академик Кендеров по телевизия BIT. Той подчерта, че изискването за тъжба на пострадалия може да бъде основание на всеки да представи трудовете на Нютон, като свои, без да се притеснява, тъй като не може да бъде осъден. Този абсурд показва, че неморалните действия на Росен Василев следва да се оценяват с адекватни критерии произтичащи от законите.

Обобщена справка за установените факти.1. Статията на Росен Василев:

Росен Василев. Изследване дизайна на дентални титанови импланти. сп. Механика на машините № 117, 2017г. 134-139стр.

е преписана от дисертацията на Тихомир Атанасов Доврамаджиев на тема: "Създаване на дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти". Научен ръководител е проф. Христо Скулев. Дисертацията е защитена 2012г.

Съдържанието на статията е 100% преписано от четвърта глава на дисертацията на Доврамаджиев(стр. 97-112). Статията е под №10 в списъка на публикациите по дисертацията на Росен Василев и е включена в седма глава на дисертацията му заедно с около 90 страници приложения от дисертацията на Доврамаджиев. В статията на Р. Василев не е цитирана дисертацията на Доврамаджиев.


Лъжа е, че седма глава е резултат от съвместна работа с Доврамаджиев. Това става ясно от факта, че по дисертацията си от 2012г. Доврамаджиев няма нито една съвместна публикация с Росен Василев. Резултата от съвместна работа е съвместни публикации. В случая публикацията на Росен Василев не само, че е самостоятелна, но не е цитиран Доврамаджиев. Това е ярък пример за измама. Не може да се нарече кражба от страна на Василев, т.к. статията вероятно е написана от Доврамаджиев и любезно представена на Р. Василев. 

2.Статията на Росен Василев:

Rosen Vasilev. Investigation of mechanical properties of nickel base plasma coatings. Mechanics of mashines № 117, 2017, 140-144p.

е преписана от статията на проф. Скулев от 2005г.: H. Skulev, S. Malinov, W. Sha, P.A.M. Basher, Microstructural and mechanical properties of nickel-base plasma sprayed coatings and steel and cast iron substrates, Surface&coatings Technology. Elsevier, 2005, 177-184p.

Съдържанието на статията на Р. Василев е 100% преписано от статията на Скулев и съавтори.

Статията на Р. Василев е под №11 в списъка с публикации по дисертацията. В статията на Р. Василев не е цитирана статията на Скулев и съавтори.

Тази публикация на Росен Василев красноречиво говори за измама. Нещо повече, Р Василев няма компетентност по темата на статията, което лесно може да се установи. Първият автор на статията от която е преписал Василев е председателя на Научното жури. Този случай също не може да се категоризира като кражба на интелектуална собственост, т.к. статията на Василев по всичко личи е написана от Скулев и любезно предоставена на Василев. Не е ясно съавторите на Скулев и издателство Elsevier дали са съгласни с представянето на техния интелектуален продукт под чуждо име.


3. Шеста глава от дисертацията на Р. Василев е преписана от книгата:

Wei Sha and Savko Malinov, "Titanium alloys: modelling of microstructure, properties and applications, CRC Press, Boca Raton, Boston, New York, Washington DC. 515-530p.


Съдържанието на шеста глава от автореферата на Р. Василев е 100% преписано от посочената по-горе книга, а книгата не е цитирана.

В случая е налице измама при която чуждо произведение на науката се представя като собствено от Р. Василев. Авторите на това произведение са съавтори на председателя на научното жури в други публикации. Този факт сам по себе си показва, че съдържанието на шеста глава вероятно е написано от Скулев и предоставено на Р. Василев. Не е ясно авторите на книгата и издателство Elsevier какви претенции могат да имат.

4.Статията на Росен Василев:

Росен Василев, Свойства на материалите и методи за повърхностно обработване на титан и титанови сплави с приложение в денталната медицина - обзор, сп. Машиностроителна техника и технологии N 1, 2016, е преписана основно от дисертацията:

Lizhi Liu, Surface hardening of titanium alloy by gas phase nitridation under kinetik control, For the degree of Doctor of Philosophy, Dissertation advisor: prof. Arthur H. Heuer, Co-advisor: Prof. Frank Ernst, Department of Materials Science and Engineering, Case western reserve university, January 2005

Преписани са 28 страници от дисертацията.

Сравнително малка част(5 страници) е преписана от дисертацията:

Ивайло Неделчев, Изследване ефективността на плазмотрон с вихрова стабилизация на дъгата в процеса плазмено прахово напластяване

Отново е налице измама до колкото е налице безпрецедентно преписване и представяне като авторско произведение на науката. Не е ясно китайския автор какви претенции може да има.

5.Втора, трета, четвърта и пета глава от дисертацията на Р. Василев са преписани от дисертацията на Ивайло Йорданов Неделчев на тема:" Изследване ефективността на плазмотрон с вихрова стабилизация на дъгата в процеса плазмено-прахово напластяване", защитена 2015г. В случая не става дума за ползване на резултати и надграждане над тях, а за буквално преписване на цялата дисертация на И. Неделчев. Научни ръководители на докторанта Ивайло Неделчев са проф. Христо Скулев и проф. Росен Василев. Това обаче не означава, че цялата дисертация на Неделчев може да бъде вградена в дисертацията на проф. Василев. Тя е вградена и в дисертацията на проф. Скулев защитена през 2017г. Съгласно чл. 12 от ЗРАСРБ " Дисертационен труд за "доктор на науките" не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на ОНС"доктор"


Изводи и обобщение

Обобщавайки фактите виждаме, че е налице една дисертация 100% преписана и поне три публикации също 100% преписани. В случая е налице безпрецедентно по размерите си представяне на чужди произведения на науката като свои. Ето защо всеки един от изброените по горе факти трябва да се анализира самостоятелно, т.к. всеки един от тях представлява измама, която е несъвместима с ректорския пост и академичната длъжност която заема Р. Василев. 

Анализирайки фактите се вижда, че всички източници, от които е преписвано водят до председателя на научното жури-Хр. Скулев. Преписано е от дисертации с ръководител Скулев, от статия на Скулев, от книга на съавтори на Скулев. Като се има предвид крещящата некомпетентност на Р. Василев в научната специалност Технология на машиностроителните материали, логично се достига до извода, че дисертацията и трите публикации са създадени от организирана група. Тази група под ръководството на председателя на научното жури генерира "научната" продукция на ректора чрез преписване на публикувани трудове и защитени дисертации. Това е измама която вероятно може да се категоризира като престъпление с интелектуална собственост. Налице е злоупотреба с власт, до колкото подчинени на ректора създават научните му трудове. В същото време това е крещящ пример за корупция в науката и висшето образование. Посочената по горе роля на председателя на научното жури компрометира цялата процедура по защитата на дисертацията на Р. Василев и опровергава тезата на същия за безпристрастното жури. Нещо повече, оказва се, че председателя на научното жури е свързано лице и лице с частен интерес по смисъла на ЗРАСРБ. Това е недопустимо съгласно този закон. Недопустимостта се гарантира с декларация. В случая явно е подписана декларация с невярно съдържание. По отношение на жирито може смело да се твърди, че действията му са абсолютно безотговорни. Основание за това твърдение е факта, че по време на защитата те отказаха да се запознаят с резултата от работата на комисията с председател акад. Кендеров, т.е. с фактите доказващи, че дисертацията е преписана и не е дело на Р. Василев.

Уважаеми проф. Тотев,

Уважаеми Ректори,

Позволяваме се да ви запознаем с изложените по горе факти, тъй като Росен Василев е организирал кампания, разпространяваща заблуждаваща информация. Ние смятаме, че в случая е налице груба злоупотреба с власт, организирана група извършваща злоупотреби с интелектуална собственост и крещящ пример за корупция в науката и висшето образование. Всичко това е несъвместимо с ректорския пост и заемането на академична длъжност от Росен Василев, поради което се обръщаме към Вас с апел Съвета на ректорите да се разграничи и осъди действията на Росен Василев. В противен случай ще остане петното хвърлено върху ректорската институция, което тя не заслужава. 


В чл. 35, ал.1, т.1 на ЗРАСРБ ясно е казано:

Освобождава се от академична длъжност лице:

1. Когато бъде установено, че трудовете или значителна част от тях, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност са написани от другиго.

Доказан факт е, че дисертацията и поне три публикации на Росен Василев са написани от другиго.

Съгласно чл.35, ал.1, т.3:

Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище. 


Възниква въпросът: кой може да отнеме научната степен и да освободи от академична длъжност един ректор на държавно висше училище.

В тази връзка очакваме от Вас принципната позиция на Съвета на ректорите относно допустимостта на заемане на ректорски пост и академична длъжност от лице, чиято дисертация и публикации са създадени от другиго.


Проф. д-р Овид Фархи, Ректор на ТУ Варна 2007-2015г.

 

Проф. дтн. Николай Д. Минчев, DHC, функционален декан на ФД Докторанти 2004-2016 и ръководител на Център за развитие на академичния състав до 02.2017г. Варна, бул. "Съборни" No.31 тел. 0888 63 80 66.Още по темата: общо новини по темата: 11
03.05.2019 »
25.02.2019 »
14.11.2018 »
09.11.2018 »
09.11.2018 »
09.11.2018 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Черно море в Първа лига, сезон 2019/2020
Марешки заби юмрук в лицето на съветник
Национален отбор по футбол
Бойни изкуства сезон 2017/2018
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справи общината с почистването на снега?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: