Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Обсъждат рекордния бюджет на Варна за 2018 г. , ето за какво ще бъдат харчени най-много пари
Автор: Пламена Николова 09:10 / 28.12.2017Коментари (0)2859
© Varna24.bg
Бюджетът на Община Варна за идната година ще бъде подложен на публично обсъждане днес от 13.30 до 15.30 часа в сградата на Община Варна, научи Varna24.bg.

Средствата, които са заложени в него, са над 384 милиона лева. За 2018 година се предвиждат 114 милиона повече в сравнение с отиващата си 2017. Приходната част на бюджета се формира от местните данъци и такси. Очаква се средствата от тях догодина да достигнат 260 650 000 лева. Останалата част от финансите са за делегирани от държавата дейности.

Най-много бюджетни средства - над 162 милиона лева, е предвидено да бъдат инвестирани в инфраструктурата на града. 

Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Варна: Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот - образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура и много други. 

Подобряване на градската среда чрез осъществяване на нови инфраструктурни проекти и ремонт на съществуващите обекти.

Продължаване на социалната политика на общината, насочена към нуждите на хората в неравностойно положение и други.

Бюджетните взаимоотношения на община Варна с ЦБ бележат ръст от 14% и възлизат на 123 992 436 лв., в т.ч.: - делегирани държавни дейности - 119 258 436 лв. - местни дейности - 4 734 000 лв. 

Проектобюджетът на разходите за 2018 г. осигурява: - добра жизнена среда, включваща подобряване на инженерната инфраструктура, достъпна среда, зони за отдих и спорт, сигурност - достъпни и качествени публични услуги, добро отношение, спазване на сроковете за предоставяне на услугите, баланс между цена и качество на предлаганите услуги, осигуряване на съвременни технически средства за плащане на задълженията, извършване на справки и предоставяне на информация. 

Проектобюджетът на функция "Образование" възлиза на 116 115 000 лв. Проектобюджетът за 2018 г. на функцията е увеличен с 11 939 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2017 г. През годината ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и ново строителство. 

Дофинансирането на държавните дейности на функция "Образование" в размер на 2 006 860 лв. и осигурява разходите за: - маломерни и слети паралелки; - изпълнение на ангажименти по Общинския колективен трудов договор за средно образование; - възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от ползване на средношколско общежитие; - капиталови разходи; - текущи ремонти на материално техническата база; - подпомагане центровете за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Логопедичен център и НАОП и други.

Продължава изпълнението на следните обекти: Основен ремонт и преустройство на сграда на ул. Ген Колев № 90 в детска градина за 4 групи (2017- 2018 г.; сметна стойност 1 045 000 лв.)- 1 025 000 лв. 

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ 1- "за детска градина", кв.189, по плана на 12 м.р., ул."Хъшове" №2, (2017 - 2019 г.; сметна стойност 2 456 100 лв.) - 460 000 лв. 16 ф-я ОБРАЗОВАНИЕ Капиталови разходи: по-крупни обекти.

Нова сграда към ДГ № 23 "Иглика" в УПИ 1 - "за детско заведение", кв.32а, по плана на кв.Виница, гр.Варна, (2017 - 2019 г; сметна стойност 1 492 800 лв.) - 300 000 лв. 

Нова сграда към ДГ "Карамфилче" в УПИ VІІ 312 - "за детска градина", кв.17, по плана на 25 м.р., гр.Варна, (2017 -2019 г.;сметна стойност 1 642 500 лв.) - 482 500 лв. 

Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство на открита покривна тераса с изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателно помещение и цялостна фасадна декорация на сграда - Младежки дом - бул."Цар Освободител" № 25.

Проектобюджет на разходите за 2018 г. във функция "Здравеопазване" са в размер на 18 241 000 лв. Проектобюджетът за 2018 г. на функцията е увеличен спрямо първоначалния бюджет на 2017 г. В бюджета на функцията се включват разходите за 12 детски ясли; медицинското обслужване в 20 яслени групи в детски градини и в 112 здравни кабинети в детски градини и училища; здравни медиатори; детски кухни; общинските предприятия - "Комплекс за детско хранене", "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация"; програми със здравна насоченост, помощи за лечение на граждани и капиталови трансфери за лечебните заведения за 1 310 000 лв. 

Проектобюджетът на функция "Социални грижи" през 2018 г. е 14 458 000 лв. Проектобюджетът на функцията е увеличен с 302 000 лв. спрямо бюджета за 2017 г. Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за социалните услуги. Това налага и дофинансирането на държавните дейности, което за 2018 г. е в размер на 1 597 х.лв. и е увеличено с 524 х.лв. спрямо това за 2017 г. 

Парите, предвидени за функция БКС - инженерна инфраструктура са рекордни - 162 392 000 лв., в т.ч.: 

Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и терит.развитие - 310 000 лв. Осветление на улици и площади - 2 400 000 лв. 

Рехабилитация, основен ремонт, изграждане на уличната мрежа - 118 517 911 лв., в т.ч. - бюджет на ОП "Общински паркинги и синя зона" - рехабилитация на уличната мрежа - основен ремонт на уличната мрежа - придобиване на дълготрайни материални активи .

Озеленяване - 4 631 100 лв., в т.ч. са и разходите на ОП "Управление на проекти и озеленяване".

План сметка "Чистота" - 29 654 637 лв. 

Други дейности по опазване на околната среда (инженерна инфраструктура) - 12 390 631 лв., в т.ч.: основен ремонт, придобиване на ДМА, бюджета на ОП "Инвестиционна политика" и др. 

Предвижда се актуализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие - 550 000 лв. 

Най-мащабният проект от десетилетия в инвестиционната програма на общината по бюджета за 2018 г. е изграждането на бул. "Васил Левски". Обектът е от стратегическо значение за града. С реализирането на проекта ще бъде осигурена директна връзка от най-южната част на града до изхода към североизточната част на града, като същият ще бъде главен разпределител на вътрешноградското движение между традиционните градски територии и периферните райони и курортни комплекси на града. 

Обектът "Изграждане на бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Подвис" до ул. "Девня", район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна", в т.ч. отчуждаване (2017 - 2018 г. ) е със сметна стойност 113 337 212 лв., а в бюджета за 2018 г. са заложени 89 184 973 лв. 

Продължава изпълнението на следните обекти: 

Пробив на бул. "Сливница" от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. "Ян Хунияди" до бул. "Атанас Москов" по плана на ОП три, район "Владислав Варненчик", гр. Варна, в т.ч. отчуждаване (2017-2018 г; сметна стойност -7 746 000 лв.) - 6 250 217 лв. 

Основен ремонт на ул. "Цар Борис" ІІІ , кв. "Виница", в участъка от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач, в т.ч. проектиране и строителен надзор (2017 - 2018 г.; сметна стойност 2 202 598 лв.) - 1 503 934 лв. 

Основен ремонт на улица "Студентска", гр. Варна, в т.ч проектиране и строителен надзор (2017-2018 г.; сметна стойност 674 237 лв.) - 452 746 лв. 

Oсновен ремонт на ул."Кап.Рончевски" по плана на 18-ти м.р., гр. Варна (2017 - 2018 г.; сметна стойност 819 652 лв.) - 790 000 лв. 

Основен ремонт на ул. "Баба Тонка" по плана на 9- ти м.р., гр. Варна (2017 - 2018 г.; сметна стойност 479 820 лв.) - 450 000 лв. 

Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител", гр. Варна, в т.ч. строителен надзор, отчуждаване и други (2017 - 2018 г.; сметна стойност 1 380 977 лв.) - 1 033 916 лв. 

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат.Москов", от О.Т.1100 до О.Т.1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл.Варненчик, гр.Варна, в т.ч. Отчуждаване (2014 - 2018 г.; сметна стойност 1 194 907 лв.) - 1 150 000 лв. 

Реконструкция на ул. "Ал.Рачински", в участъка от бул. "Съборни" до ул."Ген.Колев", в т.ч. отчуждаване (2017 - 2019 г.; сметна стойност 2 754 520 лв.) - 2 200 000 лв. 

Южно обслужващо платно на бул. "Левски" между бул. "Сливница" и бул. "Вл. Варненчик", (сметна стойност -2 890 957 лв.;2017 г.-2018 г.) - 1 208 133 лв. 

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода, (2017г. - 2018 г., сметна стойност - 890 728 лв.) - 871 000 лв. 

Зона за платено улично паркиране и зарядни станции за ел. автомати - 3 607 243 лв. 

Ремонт на улично осветление - 921 779 лв. 

Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито в район "Владислав Варненчик", район "Младост", район "Одесос", район Аспарухово" и район "Приморски" и др., в т.ч. проектиране (облигационен заем 2015 г. - 2018 г.) - 821 842 лв. 

Строителство на парк "Възраждане" в УПИ III-621 "за публично парково пространство", кв.17 /ПИ 10135.3511.621/, по плана на ж.к. "Възраждане"- I м.р., град Варна" - I и II етап, (2016 г.-2018 г.; сметна стойност - 4 454 201 лв.) - 2 771 446 лв. 

Останалите разчети и предстоящо финансиране по функции варненци могат да намерят на сайта на община Варна
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Президентски избори 2021 г.
ТВ и шоу сезон 2021/2022 г.
Първа лига, сезон 2021-2022
Грипна епидемия обхвана страната
Парламентарни избори 2021 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: