Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Приемат документи за "синята зона" във Варна, в почивните дни ще е безплатна
Автор: Пламена Николова 14:08 / 26.06.2018Коментари (6)37477
©
Все още няма яснота кога точно ще стартира "синята зона" във Варна, но вече се приемат документи. Това съобщи днес шефът на общинското предприятие "Паркинги и синя зона" Младен Иванов, предаде репортер на Varna24.bg. Той уточни, че старта на зоната зависи от приключването на асфалтирането и маркировката по още няколко централни варненски улици. 

Заявления могат да бъдат подавани по електронен път на www.varnaparking.bg или на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на адрес ул. "Александър Рачински" №29 във Варна. 

Ето и най-важната информация за "синята зона":

Обхват – ограничава се от следните булеварди и улици: бул.“Христо Ботев“, бул.“Мария Луиза“, бул.“Осми приморски полк“, бул.“Цар Освободител“, бул.“Приморски“ и ул.“Девня“. По граничните булеварди и улици, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

Подзона 1 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Христо Ботев“, ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“, бул.“Приморски“ и ул.“Девня“.

Подзона 2 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“, бул.“Приморски“, ул.“Княз Александър Батенберг“, ул.“Шипка“ и бул.“Мария Луиза“.

Подзона 3 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Шипка“, ул.“Княз Александър Батенберг“, бул.“Приморски“, бул.“Сливница“ и бул.“Мария Луиза“.

Подзона 4 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Сливница“, бул.“Приморски“, бул.“Цар Освободител“ и бул.“Осми приморски полк“.

Режими на ползване на синя зона

Паркиране за електромобили и двуколесни ППС:

На територията на Община Варна електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно.

За двуколесните ППС се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Лицата, желаещи да ползват услугата безплатно паркиране за електромобил, подават заявление по образец до Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона", като към него прилагат документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“ на електромобила. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.

Разрешителното се издава в срок до 15 работни дни, след подаване на необходимите документи.

На улици, булеварди и площади - общинска собственост и монтирани зарядни станции за електромобили, собственост на община Варна, електромобилите зареждат с електроенергия безплатно.

На територията на община Варна в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона“, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания без заплащане до 3 /три/ часа.

При недостиг на паркоместа, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране.

Лицата с трайни увреждания, желаещи да се възползват от преференциите, подават заявление към дирекция "Здравеопазване", към община Варна.

Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона“.

При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона“ отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

Служителите на Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона“ извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено.

При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона“ изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

На улици, булеварди и площади - общинска собственост е въведен режим "локално платено паркиране на ППС за търговци“, чийто ползватели са търговци, по смисъла на търговския закон, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с административен адрес, на който субекта реално осъществява търговска дейност, идентичен с адреса на обособения нежилищен имот в обхвата на синя зона. Това право се предоставя да паркират ППС в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения нежилищен имот. Ползвателите с адрес на гранична улица на подзоните имат право да изберат в коя подзона да ползват правото на паркиране. Правото на паркиране се предоставя срещу заплащане.

Цени за локално платено паркиране за търговци в "синя зона“ :

За зона "Център“ - 150 лева на месец с вкл. ДДС или 1650 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, се въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползватели са от домакинството на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Това право се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Паркирането се осъществява в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Живущите на гранични улици между подзоните имат право да изберат в коя подзона да придобият право на паркиране. Правото на паркиране се предоставя срещу заплащане.

Правото за паркиране се прилага за два автомобила на обособен жилищен имот. За втори автомобил лицата заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви "първи автомобил“ в съответствие с предходното изречение.

Лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране, подават заявление по образец до Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона", в което декларират обстоятелствата, установяващи правото да паркират и представят за справка следните документи в оригинал:

лична карта или удостоверение за постоянно или продължително пребиваване; свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3 или С.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС.

Ползвателите на ППС представят за справка свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, вписан в сектор С 2.3 или С.3, е идентичен с постоянния адрес на ползвателя на същото ППС;

документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици. При условие, че управляват автомобила по силата на правно основание, различно от правно основание на собственост, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот.

Разрешение да ползват услугата локално платено паркиране се дава в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи.

Срокът на разрешението за паркиране по постоянен адрес е 12 месеца от датата на издаване.

В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата за издаване на разрешението.

Разрешението се предоставя на лицето, подало заявлението, само след заплащане за услугата в размера, определен с решение на Общински съвет - Варна.

При неявяване за получаване на разрешението или неплащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на разрешението се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление и представя отново документи.

Издаденото разрешение за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или помесечно.

При помесечно плащане на услугата локално платено паркиране, разрешението е валидно до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатено. При непостъпило плащане в срок, разрешението се анулира и същото може да бъде издадено отново след подаване на заявление.

При промяна на постоянен адрес с друг адрес в синя зона, лицето, ползващо услугата локално платено паркиране, подава ново заявление.

При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото, в рамките на срока на валидност на издаденото разрешение, на лицето се възстановява остатъка от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.

След изтичане на срока на валидност на издаденото разрешение, лицата желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.

При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона", за настъпилите промени.

На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя разрешение за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи.

В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията, разрешението се анулира.

Разрешението не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата "локално платено паркиране“ живеят.

Цени за локално платено паркиране за живущи в "синя зона“:

за първи автомобил - 5 лева на месец с вкл. ДДС или 55 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
за втори автомобил - 10 лева на месец вкл. ДДС или 110 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

Ето и методите на заплащане:
Паркиране чрез Мобилно приложение - "Виртуален паркинг метър“Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 30 минути и 3 часа. Също така може да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

Може да изтеглите приложението за Android или iOS, след което трябва да се регистрирате и да заредите вашия виртуален портфейл.

Паркиране чрез SMSКлиентите на българските мобилни оператори изпращат SMS на номер 1352 с текст номера на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС. Системата приема изписване на кирилица и латинаца с максимум допустими 10 символа.

Пример: 
В 1234 АВ – правилно 
V 1234 AV - неправилно

Таксуването на паркиране с един SMS е за 1 час. Цената за един брой е 1 лев плюс стойността на SMS-a.

Успешно заплащане се счита извършено, когато клиента получи обратно потвърдително съобщение.

Системата изпраща предупредително съобщение 5 минути преди изтичане на периода за паркиране.

Клиентите могат да изпратят SMS за съответния автомобил преди изтичане на текущия заплатен период. В този случай паркирането се удължава с още 1 час. Максималния период за престой е 3 часа. При достигане на максималния период системата няма да приема и таксува опити за последващи заплащания и клиента трябва да премести своя автомобил извън рамките на "Синя зона“. Нов 3-часов период може да започне след като изминат 30 минути от изтичането на предходния период.

При получаване на SMS след полунощ и преди започване на работното време на "Синя зона“ или в почивен ден, системата регистрира "отложено“ паркиране с начален час съвпадащ с следващото начало на работно време за "Синя зона“.

Номерата на вашите ППС и виртуалния портфейл автоматично се синхронизират с мобилното приложение. Също така може да избирате период за паркиране от 30 минути до 3 часа.

За живущи и търговци в зоната, регистрацията дава възможност за подаване на заявления онлайн.

Заплащане на паркиране се извършва в търговски обекти отбелязани със стикер.

Цени за кратковременно паркиране в "Синя зона“ по чл.26 от НОДТОВ - 1 лев на час с вкл. ДДС.

Цени за локално платено паркиране за живущи в "Синя зона“ по чл. 32 от НОДТОВ

за първи автомобил - 5 лева на месец с вкл. ДДС или 55 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
за втори автомобил - 10 лева на месец с вкл. ДДС или 110 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
Цени за локално платено паркиране за търговци в "Синя зона“ по чл. 31 от НОДТОВ:

за зона "Център“ - т.1 от Приложение №3 на НОДТОВ - 150 лева на месец с вкл. ДДС или 1650 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
за зона "Широк Център“ - т.2 от Приложение №3 на НОДТОВ - 120 лева на месец с вкл. ДДС или 1320 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
Цени за платено паркиране тип "Служебен абонамент“ по чл. 30 от НОДТОВ:

за зона "Център“ - т.1 от Приложение №3 на НОДТОВ - 350 лева на месец с вкл. ДДС или 3850 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
за зона "Широк Център“ - т.2 от Приложение №3 на НОДТОВ - 300 лева на месец с вкл. ДДС или 3300 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
за всички улици и площади общинска собственост извън обхвата на Приложение №3 на НОДТОВ - 120 лева на месец с вкл. ДДС или 1320 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

ППС, което е паркирано в нарушение на нормите за паркиране в "Синя зона“, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство ("скоба“).

Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство ("скоба“), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона" по ред и при условия определени със заповед на кмета на Община Варна, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движение по пътищата.

Конструкцията на скобата и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

Водачът на задържания с техническо средство ("скоба“) автомобил следва да заплати разходите по прилагане на мярката в размер на 20 лева (съгласно решение №3191-5/2011г на Общински съвет-Варна) и дължимата цена за престой от 1 лв. за всеки започнат час.

Какво още обясни днес Младен Иванов вижте във видеото!
Още по темата: общо новини по темата: 196
03.08.2020 »
31.07.2020 »
30.07.2020 »
23.07.2020 »
02.07.2020 »
02.07.2020 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И какво излиза,че всъщност "Синята зона" ще струва 1,35,а не 1 лв. и хората които ходят на работа и са се примерили да плащат тази цена на всеки 3ч. ще трябва да излизат в почивка за 45мин. че да могат да си изместят колата извън зоната след което да я върнат.Браво на общината,браво Портних.....
0
 
 
Интересува ме ще има ли синя зона на ул. Омуртаг № 13 !
0
 
 
Вместо да правите разни шарени зони, които по същество са си ЗАКОНЕН РЕКЕТ И НЕ ГАРАНТИРАТ ПАРКОМЯСТО, НАПРАВЕТЕ ПАРКИНГИ! Вчера в 17:00 около 30 минути търсих място за паркиране по уличките зад Макдрайв!
Aнонимен
на 26.06.2018 г.
0
 
 
НЕЩО КОЕТО КРИЯТ ОТ ВАС ЗА СИНЯ ЗОНА УЛИЦА С ШИРИНА НА АСВАЛТА ПЛАТНОТО ПОД ПЕТ МЕТРА И 20 САНТИМЕТРА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СИНЯ ЗОНА ТОВА Е НАРЕДБАТА КОЯТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПУБЛИКУВАТ ДАЛИ СА ОБЩИНСКА ФИРМА ТРЯБВА ВСИЧКО ДА Е ОТКРИТО НАСТОЯВАМЕ ДА Я ПУБЛИКУВАТЕ
Aнонимен
на 26.06.2018 г.
0
 
 
къде са ви буферните паркинги нямате достатъчно паркоместа за живущите в синята зона а искате пари за услуга която не можете да изпълните ТОВА Е ПОДСЪДНО И СЕ НАРИЧА РЕКЕТ ЗНАЧИ КАТО НЯМА ДОСТАТЪЧНО МЕСТА ЩЕ ПАРКИРАМЕ В НАРУШЕНИЕ ЩЕ НИ ГЛОБЯВАТ ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ ПЛАТИЛИ ДА ИДВАТ НОВИТЕ ИЗБОРИ ДАНО ДОЙДЕ НЯКОЙ ПО РАЗУМЕН КМЕТ ХАРЕСВАХ ГЕРБ НО ТОЗИ ГИ ПОВЛИЧА КЪМ ГИБЕЛ И МЕ РАЗОЧАРОВА
Aнонимен
на 26.06.2018 г.
0
 
 
да ва е*а в тиквите прости виж са къв си прост ко говориш направо са застреляй тиква
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Парламентарни избори 2021 г.
Фестивалът "Варнеско лято"
Кърваво убийство потресе Бургас! Заклаха мъж след стабилен запой!
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: