Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
¬арна
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬арна може да има уникален учебен кораб, построен с пари от морски€ бизнес
јвтор: ѕламена Ќиколова 14:23 / 15.11.2018 оментари (1)2633
Ѕивши и насто€щи студенти от
¬¬” "Ќикола …онков ¬апцаров":
виж още
Ќамерете бивши съученици, състуденти, колеги и стари при€тели! –егистрирайте се или влезте в профила си.
 акто Varna24.bg вече съобщи, —ветослав √еоргиев, студент четвърти курс от ¬исше военноморско училище "Ќ.….¬апцаров" във ¬арна, е разработил уникален проект за учебен кораб, който съчетава в себе си най-доброто†от четири други кораба.

ƒнес авторът на проекта сподели за меди€та ни как се е породила иде€та за създаването на кораба, параметрите на плавателни€ съд и възможните финансови начини за реализиране на иде€та.

≈то какво разкри той за Varna24.bg:

"ѕроектът беше представен в Ѕарселона, в кра€ на минали€ месец на ћеждународната асамбле€ на морските университети, където беше посрещнат много добре. ћорски€т транспорт е основен начин за пренос на товари в световен мащаб. “ова е един от най - бързо развиващите се сектори, който има нужда от отлично подготвени кадри. ѕоради тази причина подготовката на бъдещите морски специалисти е от изключително значение. ќсновен проблем при т€хната подготовка е практическата част от обучението или по-точно плавателната практика, ко€то всеки студент тр€бва да осъществи.

«а да бъдат определени основните проблемни точки беше направена анкета сред студентите във ¬оенноморско училище, които б€ха запитани за техните впечатлени€ от проведени€ плавателен стаж. ќт т€х 78% от студентите, върнали се от плаване отбел€зват, че не са получили достатъчно подкрепа и внимание от отговорните за това офицерски кадри, което от сво€ страна води до получаване на по-малко реални знани€. —тудентите, които са доволни като ц€ло от проведени€ стаж, но отбел€зват, че той не е бил това, което са очаквали са общо 13%. —амо 9% от анкетираните отбел€зват, че плавателната практика е имала реален резултат от гледна точка на придобити знани€ и са получили пълна подкрепа от екипажа на кораба.

ƒруг проблем, който посочват обучаемите е, че в зависимост от кораба, на който си провеждат стажа получават практически знани€, които се отнас€т само за конкретни€т тип кораб. “ова в последствие, създава доста проблеми при започването на работа като младши офицер на друг тип кораб.

—ъщо така н€кои от анкетираните отбел€зват, че отговорните офицери н€мат възможност, дори и да имат желание, да обърнат достатъчно внимание на кадетите поради техните професионални задължени€ на борда на кораба.

–азглеждайки гореспоменатите проблеми при практическото обучение на бъдещите морски специалисти, беше решено да се задълбоча в проблема и да се предложи виждане за неговото решение. Ќа база на информаци€та, ко€то бе намерена, относно добрите практики за обучение при различните страни се оказа, че водещите морски държави залагат на свои учебни кораби за подготовка на морските си специалисти. ѕодобен тип кораби използват и страни, като: ‘ранци€, япони€, –уси€, ¬еликобритани€ и ёжна  оре€.

“акъв вид подготовка дава възможност студентите да се обучават в практическа среда, като не прекъсват връзката със своите преподаватели. “ова води до изграждането на много по-квалифицирани и подготвени кадри. »зхождайки от всичко това разработих проект за учебен кораб, който да отговар€ на следните критерии: ƒа бъде оборудван с най - съвременните симулатори за обучение, да пресъздава практическите услови€ на най - много типове кораби, за да може да подготви бъдещите специалисти за услови€та и практиките на различните кораби, да съчетава в себе си теори€ и практика, да бъде многофункционален, за да обхване най - гол€м спектър на обучение на различни морски специалисти и да бъде сигурен и да обезпечи безопасността на хората на борда при работа и обучение.

¬ резултат на поставените критерии усп€х идейно да разработ€ този учебен кораб. ѕри него практическото обучение ще е обезпечено от отделни модули, които ще предостав€т възможност на студентите да се запозна€т със системите и механизмите на основните четири типа кораби в световен мащаб. “ова са контейнеровоз, автомобиловоз, танкер и бълкер, като ще има възможност да се осигури подготовката на кадри и за круизните кораби. ¬секи модул ще предостав€ възможност за реално практическо обучение по товаро-разтоварните дейности, поддръжка, запознаване и правилна експлоатаци€ на специфичните машини и механизми и особеностите на типа кораб. –азположението на отделните модули е съобразено с предвижданото натоварване, за да се осигури устойчивостта на кораба.

¬ носовата му част е разположен танкерни€т модул, където конструктивно корабът е предвиден да бъде с двойни бордове и двойно дъно, за да се осигури безопасното превозване на петрол и други нефтени продукти. ¬ тази част са осигурени всички видове помпи и съоръжени€ за правилната и безопасна работа, с цел пресъздаване на реалните†услови€ на танкер. ѕредвидени€т максимален обем за пренос на течни товари е 6000 м3,†като те са разпределени на шест танка от по 3000 м3 .

¬ средата на кораба са разположени частта за насипни товари и тази за контейнери, като те са разделени от танковете за петрол с двойна водонепроницаема преграда. ѕоради различните конструктивни изисквани€ за безопасност относно превозването на двата различни вида товари ( за пренос на контейнери - двойни бордове ; за пренос на насипни товари - двойно дъно ), корабът и в тази част е планиран да бъде с двойни бордове и двойно дъно. “ова конструктивно решение би дало на кораба допълнителна здравина и устойчивост на огъване и усукване. ¬ частта си за насипни товари корабът може да превозва максимално 8875 м3, а в модула за контейнери между 140 - 220 контейнера. “оваро-разтоварните дейности и за двете части са обезпечени от бордови кран.

„астта за превозване на автомобили е планирана да бъде с капацитет 200 - 300 автомобила, като те ще бъдат разположени на четири палуби. “оваро - разтоварната дейност ще става посредством товарна хидравлична рампа в кърмовата част на кораба.

ѕредвидените проектни размери на кораба са: дължина 205 м., ширина 30 м., газене 9 - 10 м. с общ капацитет от 200 души - екипаж, преподаватели и обучаем† †

ѕредвижда се също на кораба да има една лекционни зала с общ капацитет от 100 души, †за да бъде осигурена теоретичната подготовка на обучаемите преди да бъдат допуснати до симулатори и работилници, две столови с общ капацитет 200 души за обучаемите, звездна зала за 50 души - да се осигури практико - теоретичната подготовка на студентите от специалност " орабоводене" относно правилното снемане на звезди и определ€не на местоположение на кораба. ѕредвижда се също втори мостик - да бъдат обучени и въведени студентите от специалност " орабоводене" в реалното управление на кораб, както и радиолокационен център, симулатор с виртуална реалност - за провеждането учени€ свързани с безопасността на кораба, както и възможност за виртуално запознаване, сглоб€ване и разглоб€ване на системи и механизми. Ќа плавателни€т съд ще има две учебни работилници - да бъдат практически обучени и въведени в работата студентите от специалности " орабни машини и механизми" и "≈лектрообзавеждане на кораба", медицински център с капацитет 20 души, зъболекарски кабинет и операционна зала.

ѕо отношение на стабилността, корабът е оборудван с подводни криле, а за по - добра стабилност със ††hull vane. “ова е трето крило, което се постав€ в кърмовата част на кораба и служи за насочване потока създаден от гребните винтове, което води до намал€ване на съпротивлението на кораба, разхода на гориво и по - добра производителност. —ъщо за по- гол€ма маневреност корабът е предвиде да бъде †Bow trustur и Azipod system.†

ѕланирано е корабът да е дизел - електроход, за да е по - екологичен и икономически изгоден. «а осигур€ване на нужното електрозахранване са предвидени четири дизел генератора. ѕропулсивната уредба ще бъде изградена от два азипода с мощност от 20 MW (27,000 hp) всеки и един боу тръстър с мощност 5.5 MW (7,400 hp) Wärtsilä WTT-55, което би тр€бвало да осигури много добра маневреност и максимална скорост на кораба от 16 Ц 20 възела.†

“ака проектирани€т учебен кораб с всички негови симулатори и оборудване би могъл да послужи за обучение на следните специалности:

" орабоводене", " орабни машини и механизми" и "≈лектрообза-веждане на кораба" - — теоретична и практическа подготовка съобразена с реалните услови€ на море.

"ћениджмънт на водни€т транспорт", "≈ксплоатаци€ на флота и пристанищата" и "Ћогистика" - — теоретичната и практическа подготовка при намирането и осигур€ването на товари, оборудване, консумативи и храна за кораба. ѕровеждане на стаж от университета, заедно със свои преподаватели, относно агентиране и управление на водни€ транспорт.

"¬оенна медицина" - възможност за провеждане на стаж в медицински€т център на кораба."

ќтносно финансирането, което ще е на стойност над 3 млн. евро, —ветослав об€сни:

"—поред мен има два основни начина как да бъде успешно реализиран и приложен този†проект.

ѕърви€т е да се направи общо сътрудничество между морски академии от ≈вропа и света†за финансиране, изграждане и поддържане на международен учебен флот.

¬тори€т е да се направи общо сътрудничество между водещите морски компании, които да†финансират и изград€т общ учебен флот, от където ще могат да изграждат своите бъдещи морски†кадри."

ѕовече вижте във видеото!
ќще по темата: общо новини по темата: 6
20.11.2018 »
12.11.2018 »
10.10.2018 »
08.10.2018 »
29.06.2018 »
04.04.2018 »


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
Aнонимен
на 16.11.2018 г.
0
 
 
"ѕредвидени€т максимален обем за пренос на течни товари е 6000 м3, като те са разпределени на шест танка от по 3000 м3 ." Ќещо не можах да разбера рЯШ≤
 оментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« Ќоември 2019 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¬иж още:
јктуални теми
–емонт на бул. "Ћевски" за 75 млн. лв. слага край на проблема с трафик
ћестни избори 2019
 оледно-новогодишни празници 2019/2020
ѕърва лига, сезон 2019/2020
÷игани и гребци се млатиха в јсеновград
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ¬арна и региона.
e-mail:
јнкета
 ак се справи общината с почистването на снега?
ћного добре
ƒобре, но можеше и по-добре
Ќе се справи
ѕълна трагеди€

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
≈кип
ѕравила
¬арненци във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2008 - 2019 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Varna24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Varna24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: