Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
јнализи
¬арна
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
ќбщество
Ѕизнес
 риминални
»нституции
ƒруги
„итателски
¬арненка "избухна": «а “ќѕ безсмъртни€ човек на тротинетка н€ма правила!
јвтор: ѕламена Ќиколова 09:24 / 26.08.2021 оментари (28)10078
© Varna24.bg
¬се повече нараства напрежението, създадено от хора, които форсират†с електрически тротинетки в най-натоварени пешеходни участъци на ¬арна. „итатели на Varna24.bg нееднократно сигнализират за опасност от злополука заради скоростта, с ко€то водачите на тези превозни средства се движат не само в центъра на града и ћорската градина, но и по оживени булеварди сред автомобилите.†ѕодобен коментар публикува и варненка в групата "¬иждам те  ј“-¬ј–Ќј". ћеди€та ни сподел€ написаното без редакторска намеса:

"ќбръщам се към всички с тротинетки и колела. ћного ви, мол€ спазвайте правилата за движение.... ѕ≈Ў≈’ќƒЌј“ј ѕЏ“≈ ј ≈ за пресичане на хора, които ¬Џ–¬я“...... —лизате и си бутате превозното средство ѕ≈Ў. «ащото съвсем скоро очаквам много натръшкани да виждам в тази група. Ќе стига, че летите по тези така наречени ѕ≈Ў≈’ќƒЌ» ѕЏ“≈ », ама и със слушалки...

¬ас нищо не ви интересува, само вие сте на път€...—лед като ц€л ден гледам страшно безхаберие...отново попадам на топ безсмъртни€ човек на тротинетка...след свирене от мо€ страна и вече с бесен тон, че тр€бва да върви по пешеходната пътека.. „овекът ми отговар€ смирено: “и от  ат ли си ма п....о...и занимава гордо с високо вдигнат среден пръст.... јйде дано се познаеш хубавецо!

Ќе не не, не искам да чувствам вина н€кой ден ако удар€ н€кой такъв индивид с колебливо възпитание и чувство за самосъхранение. “олкова е жалко, че сте безотговорни към ваши€т личен живот...ама много...!!!! ¬земете да се пазите малко...и разбира се околните!!!", написа ћилена ¬асилева.

≈то какви са правата и задължени€та на хората, които предпочитат да се предвижват с тротинетки, публикувани от ƒържавна агенци€ за безопасност на движението:

≈лектрическите тротинетки стават все по-попул€рни Ц не само в Ѕългари€, но и по цели€ св€т. “е са удобни, компактни и екологични. ¬сичко това ги превръща във все по-предпочитани алтернативни средства за придвижване в градски услови€. Ќќ електрическата тротинетка може да бъде много опасна.  акто за нейни€ ползвател, така и за другите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и др.). «атова е важно да знаем правата и задължени€та си, когато използваме подобно превозно средство.

ƒържавна агенци€ "Ѕезопасност на движението по пътищатаУ инициира широк обществен дебат за правилата за тези превозни средства, които б€ха внесени за обсъждане в Ќародното събрание и на база, на които б€ха приети разпоредби в «акона за движение по пътищата.

ƒефиници€ за електрическа тротинетка

»ндивидуално електрическо превозно средство /»≈ѕ—/ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със м€сто за с€дане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Ќе са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждани€.

“ехническа изправност за повече безопасност

«а да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, вс€ко »≈ѕ— тр€бва да има изправни:

1. спирачки;

2. механичен или електронен звънец и да н€ма друг звуков сигнал;

3. устройство за излъчване на б€ла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад.

«адължително слизайте от електрическата тротинетка, когато ¬и предстои да пресечете през пешеходна пътека или на пешеходен светофар.¬одачът на »≈ѕ— при движение е длъжен:


1. ƒа ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позвол€ващи да бъде лесно забел€зан;

2. ƒа се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава Ц възможно най-близо до д€сната граница на платното за движение;

3. ¬ тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управл€ва »≈ѕ— с включени светлини;

4. ƒа се движи с изправна спирачна система на управл€ваното »≈ѕ—;

5. ƒа ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

»зползвайте винаги предпазна каска, когато управл€вате електрическа тротинетка или велосипед Ц това може да спаси ¬аши€ живот!

Ќа водача на »≈ѕ— е забранено:

1. ƒа се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

2. ƒа се движи в зони, обозначени с пътен знак ¬9 Ц "«абранено е влизането на велосипедиУ;

3. ƒа се движи по улици, обозначени с пътен знак √13 Ц "ѕътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линииУ;

4. ƒа развива скорост, по-висока от 25 km/h;

ѕътен знак ¬9 Ц "«абранено е влизането на велосипедиУ

ѕътен знак √13 Ц "ѕътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линииУ

ћаксимално разрешената скорост е 25 км/ч

5. ƒа превозва други лица;

6. ƒа се движи успоредно до друго »≈ѕ— или двуколесно пътно превозно средство;

7. ƒа управл€ва превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

8. ƒа се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

9. ƒа превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

10. ƒа управл€ва превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

11. ƒа използва мобилен телефон при управлението на »≈ѕ—.

12. “егленето на »≈ѕ— и използването им за теглене;

≈лектрическата тротинетка е средство за придвижване, не за забавление! Ќе давайте на детето си да управл€ва подобно превозно средство преди да навърши необходимата възраст!

ћинималната възраст на водача за управление на »≈ѕ— е:

1. Ўестнадесет години Ц по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;

2. „етиринадесет години Ц само по велосипедни алеи.

Ќаказани€

—анкциите за неспазване на правилата са съответно 10 и 50 лв. Ц в зависимост от тежестта на нарушението.

Ќе забрав€йте: тези правила са регламентирани, за ¬аша безопасност и за тази на другите участници в движението. Ѕъдете отговорни!

«а съжаление, в света вече има тежки инциденти с електрически тротинетки. ћного от т€х са при удар с друго превозно средство, затова винаги се стремете да се обезопасите максимално и да бъдете внимателен участник в движението. —ветлоотразителната жилетка може да не е задължителна, но в тъмната част на денонощието т€ ¬и прави в пъти по-видими за другите участници в движението.

 огато управл€вате електрическа тротинетка ¬ие представл€вате сериозна заплаха за пешеходците. ”дар с 25 км/ч на дете може да е фатален. Ќикога не забрав€йте това и бъдете с посто€нно повишено внимание! Ќа тротоара н€ма право да се движите с електрическа тротинетка, ако н€ма изградена вело инфраструктура или пространството е определено за споделено пътуване. ≈лектрическата тротинетка е на практика безшумна Ц във всеки момент пред ¬ас може да изскочи пешеходец, който не е чул, че се приближава превозно средство. «атова винаги бъдете внимателни и фокусирани!

¬инаги дръжте с две ръце кормилото, когато управл€вате електрическа тротинетка Ц балансът при този тип превозни средства е много различен от този на велосипеда. Ќе надцен€вайте собствените си възможности!

≈лектрическата тротинетка ускор€ва бързо, но е трудна за балансиране в редица ситуации Ц не подцен€вайте това. ѕовечето от тези превозни средства имат различни режими на скоростта Ц използвайте най-подход€щи€ за ¬ас и не се стремете винаги да карате с максимално разрешената скорост от 25 км/ч: в много случаи това може да бъде опасно.

ѕовечето електрически тротинетки се задвижват след забутване с крак, но има модели, които могат да потегл€т от м€сто. ѕоследното представл€ва опасност, особено, ако чакате да пресечете или случайно натиснете лоста за ускорение. «атова ¬и съветваме винаги да изключвате тази функци€.

ѕри мокро време оставете електрическата тротинетка в дома си.  огато вали дъжд е не само непри€тно да се придвижвате с електрическа тротинетка, но и опасно. ѕри редица модели гумите са с ниско сцепление и при мокра настилка превозното средство става неконтролируемо.

јко вали Ц слез. Ќе надцен€вайте възможностите на превозното средство!

≈дин основен съвет: не може да се възползвате от правата на пешеходците и от тези на водачите едновременно. ≈лектрическата тротинетка е определен тип превозно средство. «а неговото управление има конкретни задължени€ и са нужни базисни познани€ за правилата за движение. Ќе подцен€вайте всичко това!
«ареждане! ћол€, изчакайте ...
Aнонимен
на 06.10.2022 г.
0
 
 
јз също карам, редовно, от ¬.“. съм и сме€ да твърд€, че се движа отговорно, че гол€ма част от редовните шофьорите на по улиците в града вече са ме запомнили (не с лошо рЯШГ) и че в наши€ град са съобразителни шофьори и не си правим сечено взаимно (аз на двете колелет и те на четири колелета)!!! Ќо винаги има н€кой тъпанар-тиквеник, който се е*ава с всичко движещо се на път€!
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
+2
 
 
≈дно Ћайно на 12г с “ротинетка щеше да ми мине през  раката из€де един Ўамар.
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
+2
 
 
јз така и не разбрах ако тротинетка, ко€то се движи на път от градската или междуградска пътна система ми блъсне колата и счупи/одере/вдлъбне или направи каквато и да било щета по автомобила ми,  ќ… ще плаща после? «ащо автомобилите имат задължителна √ражданска отговорност, а велисипедистите и тротинеткаджиите н€мат нищо, при условие, че те също са участници в движението???
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
-1
 
 
«аконът: велосипедист да спира и да бута на пешеходна пътека е също толкова абсурдно, колкото и шофьор да слиза да бута.
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
+3
 
 
—танах свидетел на много опасна ситуаци€ , ко€то за секунди щеше да е трагична.ћикробус се движеше пред мен по бул.—ливница посока кварталите и на светофара преди затвора подаде мигач и зави на д€сно по ул.’ристо —мирненски .“очно в този момент бързо движеща се тротинетка в същата посока по велосипедната але€ без да спре премина по пешеходната пътека , но светофара за пешеходци светеше с чернен сигнал , а светофара за десен завой на движещите се по платното светеше зелено.Ѕлагодарение на реакци€та на водача на микробуса не се случи трагичен инцидент. ћоже би момчето на тротинетката се заблуждава , че като свети светофар за направо в зелено същото се отнас€ и за преминаващите по пешеходната пътека-ко€то се €в€ва като продължение на велоале€та, но там си има изрично указващ светофар светещ в червено и тр€бва да се съобраз€ват с него .ћисл€ ,че ще е добри преди такива опасни кръстовища на самата велоале€ да се постав€т знаци привличащи вниманието на управл€ващите тротинетки и велосипеди указващи им да спрат и да преминат бутайки превозното си средство.
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
+3
 
 
Ќай- са жалки шофьорите, които бързат и преминават преди пешеходците на десен завой, когато и за двамата е зелено. Ќагли!
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
+6
 
 
ƒо този под мен. ѕрав си, че колоездачите тр€бва да слизат от велосипедите и тр€бва да се оглеждат, но е задължение и на шофьора да намали и винаги да има готовност да спре на пешеходна пътека. ј към пешеходците как се отнас€те? ¬ цивилизованите страни не се налага да се казва това дори, там шофьорите не си и помисл€т да минат преди човек на пешеходна пътека. ј в наши€ закон пише и друго - че пешеходната пътека е продължение на тротоара - нали знаете там кой е господар?
Aнонимен
на 26.08.2021 г.
0
 
 
„е то и за колоездачите също н€ма правила и закони... Ќаправиха им вело алеи и за какво, като по гол€мата част от т€х се движат отново по пътното платно... ј да не казвам как само изкачат пред колите без да се оглеждат... јма да нали са на зебра и ако ги блъснете катаджи€та, ще обвини шофьора... Ќ€ма закони и правила за т€х май... »ли просто вече никой не му пука и си викат "кат ме блъснат, тамън ще изкарам н€кой лев след като ги съд€"... ћили колоездачи или серсеми да ви наричам и аз незнам вече... ¬ъв закона за пешеходеца е записано"спри и се огледай, ако н€ма идващ автомобил,чак тогава пресичай"... ј не да се силите със колелетата или тротинетките пред автомобилите... “ова е машина на ко€то и тр€бва време за да спре... ј особенно както и изкача те изневиделица, шанса да ви отнесат е огромен... ѕосле обвин€вате шофьора... ¬ие имате 1 задължение да гледате само за идващи автомобили... Ќо шофьорите гледат пътната обстановка, знаците вас също и скороста със ко€то се движат... «атова следващи€ път като се €хнете на колело или тротинетка се замислете преди да предприемете н€каква безумна глупост...
 оментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« Ќоември 2022 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¬иж още:
јктуални теми
“¬ и шоу сезон 2022/2023 г.
–асте бро€т на случаите на маймунска шарка в ≈вропа
«има 2022/2023 г.
¬ойната в ”крайна
ѕромени в »зборни€ кодекс
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ¬арна и региона.
e-mail:
јнкета
 ак се справ€ ќбщина ¬арна с овлад€ването на последиците от проливните дъждове?
ћного добре
ƒобре, но можеше и по-добре
Ќе се справи
ѕълна трагеди€

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg

«а реклама:
“арифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

≈кип
ѕравила
¬арненци във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2008 - 2022 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Varna24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Varna24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: