Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
јнализи
¬арна
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
ќбщество
Ѕизнес
 риминални
»нституции
ƒруги
„итателски
∆ивка ƒенева: —ъди€та н€ма право да се ръководи от общественото мнение!
јвтор: ѕламена Ќиколова 11:43 / 12.05.2020 оментари (1)504
© ‘ейсбук
"—ъди€та н€ма право да се ръководи от общественото мнение. ѕравораздаване под обществен натиск е пагубно за правосъдиетоУ, категорична е съди€ ∆ивка ƒенева от ¬арна.

ѕрофесионалната кариера на ∆ивка ƒенева започва през 1983 г. като стажант-съди€. ѕродължава като следовател, районен и окръжен съди€. ќт 2001 г. е в јпелативен съд ¬арна. “ака в кра€ на професионалното си развитие може да се похвали с над 36 години юридически стаж, съобщават от пресслужбата на институци€та.

- ога решихте, че правото ще е ¬ашата професи€?-ѕравото ме привличаше още в ученическите години. »де€та за справедливост, интересът към криминалните романи - оттам възникна желанието самата аз да раздавам справедливост, да търс€ истината, логиката в отрицателното мислене и отрицателното поведение на човека. ѕървоначално кандидатствах за следовател във ¬арненската окръжна следствена служба. —лед това се насочих към съда, за да навл€за в нови форми на про€влени€ на правото.

- ак разбрахте, че съдийството е ¬ашето призвание?—лед третата година. ¬ първите години се стрем€х да изград€ перфектността си: тр€бва да вземаш решени€ по искани€та на страните на момента, в залата. ƒо третата година имах необходимост да изл€за, да обсъд€, да питам колеги, да се съвещавам, докато след това добих увереност, че мога да реша правилно на мига.

-—ъжал€вала ли сте н€кога за произнесени решени€?Ќе, никога! «ащото преди това съм чела, мислила, прецен€вала, съобраз€вала съм се с други колеги. Ќакра€ намирам най-правилното с оглед вътрешното ми убеждение.  огато веднъж съм се произнесла, абсолютно никога след това не съм имала колебани€.

-ћного ли са случаите, когато не спирате да мислите по дадено дело? ћожехте ли да "затворите врататаУ?ќсобено по големи, знакови обемни дела, не можеш да не мислиш. Ќо се стараех да не го пренас€м вкъщи и да ощет€вам семейството си.  огато съм насаме със себе си, стигам до нужното успоко€ване, уталожване. “огава мислите започват да текат и идва най-правилното заключение. “о се усеща Ц особено след като си го работил толкова години. ќттам нататък можеш спокойно да влезеш в зала, да произнесеш и да почнеш да пишеш мотиви.

- ои дела наложиха силен отпечатък върху ¬ас?-¬ районни€ съд имах дело за блудство с едно малко детенце. “огава наказани€та не б€ха в този размер, в който са сега. ≈стествено дадох максимални€ размер, беше потвърдено и от ¬ърховни€ съд. Ќо б€х убедена, че наказанието тр€бва да е по-сурово, макар че не беше възможно.

ѕрез 1999-та година гледах делото на »ван „олаков Ц тогавашен заместник- кмет. “огава беше страшничко. Ѕеше обвинен в подкуп в големи размери. »здадохме 18 годишна присъда. «нам, че по радио —вободна ≈вропа са коментирали положително решението на "смели€ съдУ.

 огато дойдох през 98-ма в ќкръжни€ съд б€х член на съдебни€ състав при произнас€не на смъртна присъда на подсъдим за убийство. “ака или иначе т€ не беше изпълнена, защото премахнаха това наказание. ¬ътрешното ми убеждение беше, че н€маме право да произнас€ме смъртна присъда - никой н€ма право да отнема това , което той сами€т не дава. ƒруг ни дава живот. Ћишавайки н€кого от живот, нима не заприличваме на онзи, който също е отнел?!

- огато дойдохте в јпелативни€ съд, с какво се промени работата ¬и? ѕо-трудно ли е да ревизираш работата на предходната инстанци€?“ук идват от 6-те окръжни съдилища в —евероизточна Ѕългари€ най-тежките дела: убийства, стопански престъплени€, катастрофи с причинена смърт. “р€бва да анализираш акта на предходни€ съд, да видиш ц€лото съдебно следствие на първата инстанци€, да проучиш и ц€лото досъдебно производство. —лед това всички възражени€ на страните в нашите съдебни заседани€. » е по-трудно, и е по-отговорно, заради обема на вс€ко дело.

-Ќа какво ¬и научи съдийството, какви лични качества развихте?ѕреди всичко на абсолютна прецизност при преценката. Ќа бързина при вземане на решени€. “ези неща се пренас€т и в живота, и много помагат.

-¬къщи също ли винаги сте убедена, че правото е на ваша страна?-Ќе, винаги съм се стрем€ла към справедливостта. —инът ми е огледалото за това.  ато беше малък макар и р€дко слъгваше, но винаги го хващах в крачка.  огато порасна, веднъж го питах защо не е преиначил истината в сво€ полза. ќтговори: "Ќе, от теб знам, че никога не бива да лъжа, защото става по-лошоУ.

—игурно е имало ситуации да отсто€вам правотата си, но мога да кажа, че съм сгрешила и да се извин€.

-Ќа какво бихте искала да научите младите си колеги в съда?-Ќа абсолютна безкомпромисност относно общественото мнение при решаването на дела. “ова е най- важно. —ъди€та н€ма право да се вслушва в общественото мнение! Ќе може то да решава правни€ спор. —ъдът е този, който прецен€ва закона, правото, доказателствата, резултата. ƒа дадем по-тежка присъда, защото има обществен отзвук - това е абсолютно пагубно за ц€лата правосъдна система! ѕисала съм си го и в мотиви Ц общественото мнение не е правна категори€ и съдът не следва да го взима под внимание. «начение има единствено това, което в папките Ц доказателства и факти, но не и мнението на хора, които не познават случа€. ќбщественото мнение има друга функци€ Ц да натовари органите със законодателна инициатива, които могат да промен€т закона. Ќо съдът прилага само действащи€ закон.

- ак си об€сн€вате избу€ването отвреме навреме на реакции срещу съда като институци€?-“р€бва да се върнем към 90-те години. Ќикой н€маше нужда от силен съд и силни разследващи органи. ¬еднъж ако се повреди системата, н€ма как да се "санираУ. Ќалице е верижна реакци€ - каквото е досъдебното производство, каквато е прокуратурата, такъв е и съдът Ц съдът е с вързани ръце при слабо обвинение. «ащо се увеличи съдебното следствие? ѕо вс€ко второ дело тук в јпелативни€ съд правим съдебно следствие Ц просто н€маме добро разследване на фаза досъдебно производство. »ма случаи, в които са събрани н€какви доказателства и въз основа на т€х се изисква правилно прилагане на закона и справедливо правосъдие. “ова в много случаи е почти невъзможно.

Ќавремето например, само при събрани от следствието доказателства се отиваше при наблюдаващи€ прокурор. »махме право да задържаме под стража само при категорични доказателства. —ега е обратното за съжаление, а това е против вс€какви принципи на правото още от римското право: "дайте ми доказателства, за да ви дам правотоУ. ј ние какво правим Ц въдвор€ваме правото, за да събираме доказателства.

ќт друга страна, всички започнаха да са "компетентниУ и да плю€т съдебната система - кой разбира, кой не разбира от право, от правна норма, от прилагане на закон - никой не го интересува. —ульо и ѕульо критикуват! “ова в цивилизовани€ св€т не може да се допусне на никаква цена.

-»скала ли сте синът ¬и да наследи професи€та ¬и?-Ќе. —инът ми вече е на 33 години, не стана юрист, избра техническите науки. Ќе съм искала да върви по мо€ път, отдаваше му се математиката, немски€ език, никога не се е увличал по правото. –еализира се в √ермани€, където живее със снаха ми и двете ми внучки.

-ќсвен т€х и работата си, какво друго обичате?-ќоо, обичах спорта.  ато млада тренирах спортна гимнастика. ƒаже б€х в състезателни€ отбор на —офийски€ университет и съм студентски републикански шампион!

»наче, обичам да пътувам из Ѕългари€, по планините. “р€вна и Ѕоженци за мен са друг св€т, друга енерги€.

ƒругото, на което се отдавам, е езотеричната литература. »ма неща, които човек с разума си не може да об€сни. Ќо на по-висше ниво намира отговори.
«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
—ъда и прокуратурата са единствените "без грешни" институции....√оспод може да греши но те никогарЯШВрЯШВрЯШВрЯШВрЯШВрЯШВ
 оментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« ёни 2020 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¬иж още:
јктуални теми
“¬ и шоу сезон 2019/2020 г.
√рипна епидеми€ обхвана страната
ћилен ÷ветков загина в жестока катастрофа в —офи€
ћатури 2020
ѕрокуратура и ћ¬– вл€зоха в офисите на ¬асил Ѕожков
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ¬арна и региона.
e-mail:
јнкета
 ак се справи общината с почистването на снега?
ћного добре
ƒобре, но можеше и по-добре
Ќе се справи
ѕълна трагеди€

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
≈кип
ѕравила
¬арненци във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2008 - 2019 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Varna24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Varna24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: